V Dolních Chabrech započala oprava vybraných komunikací

Z webu městské části jste se dnes mohli dozvědět, že práce na opravách některých komunikací v Dolních Chabrech již započaly. Děje se tak na základě rozhodnutí našich radních z 2. října 2017 a prací byla pověřena firma ČAKUS s.r.o.

Oprava se týká povrchů vozovek v ulicích U Větrolamu, Kobyliská, Jirkovská a Ládevská. O vybraných lokalitách bylo rozhodnuto na základě upozornění občanů na kritická místa na chaberských komunikacích.

„Pro Radu MČ je stav místních komunikací, které jsou ve správě MČ, velmi důležitý,“ poznamenává starosta Miroslav Malina, který na téma „Doprava v Dolních Chabrech“ plánuje 8. listopad veřejné setkání s občany.

V rámci několikadenní rekonstrukce budou provedeny lokální opravy povrchů, tedy: frézování, úprava spodní stavby komunikace a obnovení povrchů. Realizace oprav si vyžádá některá dílčí dopravní omezení.

Započaté práce jsou vlastně takovým úvodem do oprav místních komunikací s předpokládaným rozpočtem několika set tisíc korun. „Limitující faktorem jsou samozřejmě finance. Se zlepšujícími se finančními vztahy mezi MČ a Magistrátem hl. města Prahy by se ale měla zlepšit i situace v této oblasti,“ dodává starosta optimisticky.

Vaše Volba pro Chabry