Na webových stránkách MČ naleznete vyjádření všech našich radních, které reaguje na pomluvy a lži objevující se v souvislosti s výstavbou v Chabrech a navrhovanými změnami ÚP v následujícím znění:

Vážení a milí občané Dolních Chaber,

jako představitelé Rady naší městské části jsme nuceni reagovat na některé lži a pomluvy, které se opakovaně objevují v článcích na webových stránkách www.18400.cz.

Obyvatelům Dolních Chaber je na těchto stránkách pod dojmem obecního zájmu podsouváno hned několik lživých informací ohledně místní výstavby a změn územního plánu a zcela úmyslně jsou zde opomíjeny známé skutečnosti, které by uměle vyvolávanou paniku vyvracely.

Důrazně oznamujeme, že  MČ Praha-Dolní Chabry  akceptuje výsledky místního referenda a v současné době se nesnaží o změny územního plánu, které by umožňovaly další vysokopodlažní výstavbu ani by ji jakkoli podporovaly.

Zmíněné návrhy změn ÚP – konkrétně znovuobnovení komunikace V Kratinách (Z 2844), úprava využití pozemků směrem k Čimicím (Z 2853) a umožnění individuální výstavby rodinných domů za větrolamem (Z 2866) – byly před lety předloženy místnímu Zastupitelstvu a zde byly také jednoznačnou většinou schváleny. Jakékoli poznámky o neinformovanosti opozičních zastupitelů jsou tak zcela lživé.

Stejně tak je nesmyslné tvrzení, že znovuobnovení historické ulice V Kratinách přinese obci cokoli negativního. Komunikace výrazně zlepší dopravní obslužnost domů za základní školou včetně lokality Nové Chabry.

Jakožto představitelé naší MČ reagujeme na vůli chaberských občanů vyjádřenou v místním referendu. Proto se snažíme všemi možnými prostředky korigovat již dříve přijatá rozhodnutí a velmi pečlivě přistupovat k těm budoucím.

Naposledy právě naším zrušením žádosti MČ o změnu ÚP označenou Z 2853, jež byla předložena již před lety Magistrátu HMP a mohla by v případě schválení umožnit vysokopodlažní výstavbu. O důvodech zrušení tohoto návrhu informoval starosta na webu MČ hned 11. dubna 2017, ale na zmíněných stránkách je informace opět úmyslně zatajována, resp. je zde konstatováno, že ke stažení došlo „z veřejně nezjistitelných důvodů“.

Důrazně se proto ohrazujeme proti lžím a pomluvám, které jsou na zmíněném webu prezentovány, a vyzýváme občany, aby se na nás neváhali kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem. Stejně tak Vás velmi rádi uvidíme na zasedání místního Zastupitelstva. MČ je plně transparentní, zveřejňuje veškerou dokumentaci dle platných zákonných norem a její vedení je vždy otevřené jakýmkoli dotazům.

S přáním klidnější a korektnější atmosféry pro nás všechny za vedení MČ Praha-Dolní Chabry Miroslav Malina, Josef Malý, Martin Cutych, Jaroslav Vokáč a František Křivánek.