Zastupitelé Volby pro Chabry budou na příštím zasedání místního Zastupitelstva hlasovat proti výstavbě až sedmipodlažních budov za komunikací V Kratinách směrem k Čimicím. Vedení radnice se na základě výsledků místního referenda rozhodlo nepodpořit navrhovanou změnu Územního plánu hl. m. Prahy, která by takovou stavbu umožnila.

Na dnešní zasedání Rady hl. m. Prahy byl přizván k jednomu z projednávaných bodů mimo jiné zainteresované osoby také náš starosta Miroslav Malina. Rada měla za úkol schválení návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy, které se ve třech bodech dotýkají také MČ Dolní Chabry.

Starosta Malina na jednání odjížděl s úkolem navrhnout vyřazení změny Z 2853 ze seznamu navrženého k odsouhlasení. Radu hl. m. Prahy informoval o výsledcích místního referenda a následné změně postoje MČ.

Na parcele č. 1373/9 v k. ú. Dolní Chabry by při odsouhlasení této změny v ÚP mohl žadatel změny Ekospol a.s. v budoucnu započít plánovanou výstavbu až sedmipodlažních bytových domů.

Na základě žádosti starosty Maliny byl bod z návrhu jednání stažen. Městská část své nové stanovisko bude muset ještě potvrdit na nejbližším zasedání místního Zastupitelstva.

Lidé si další vysokou zástavbu v Chabrech nepřejí a my jejich přání plně respektujeme. Zastupitelé za Volbu pro Chabry tak k usnesení o změně postoje MČ určitě vyjádří svou podporu.

Jak se dále dočtete na webu MČ, Rada hl. m. Prahy schválila podporu návrhům změn č. 2844 – obnovení historické komunikace V Kratinách, která výrazně pomůže obslužnosti lokality rodinných domů za základní školou, a změnu č. 2866 – pozemek za větrolamem u Spořické na individuální výstavbu rodinných domů.

Vaše Volba pro Chabry