Výzva ODS k rezignaci starostky

Zveřejňujeme výzvu k rezignaci starostky Barbory Floriánové zaslanou 30. 5. koaličním partnerem ODS.

Ing. Barbora Floriánová
Starostka MČ – Dolní Chabry

V Praze dne 30. 5. 2019

Vážená paní starostko,

tímto navazujeme na koaliční jednání dne 14.5.2019 a na naše společná jednání ze dne 16. 5. 2019 a 22. 5. 2019, na kterých jsme Vám opakovaně sdělili naše zásadní výhrady ve věci soustavného porušování Vašich povinností při výkonu funkce starostky městské části Dolní Chabry a současně Vás vyzvali k přijetí osobní odpovědnosti.

Jelikož jste k dnešnímu dni na tyto výzvy zastupitelů nikterak nereagovala a nadále je ohrožována vážnost funkce starosty a důvěryhodnost úřadu, jsme nuceni Vám opětovně sdělit následující skutečnosti.

Předně chceme uvést, abychom opakovaně nerozepisovali Vaše jednotlivá pochybení a neoprávněné zásahy do procesů správy Úřadu, že se plně ztotožňujeme s výtkami koaličních partnerů, které byly uvedeny ve výzvě, která Vám byla zaslána dne 15.5.02019 našimi koaličními partnery z Volby pro Chabry.
Dále jsme nuceni konstatovat, že jste podle našeho názoru výrazně změnila svoje chování a politické postoje deklarované před volbami a po volbách, čímž jste nenaplnila naše očekávání, ale zejména očekávání našich voličů.
Soustavnými neoprávněnými zásahy do Úřadu a nerespektováním pravomocí ostatních volených představitelů Rady MČ a zaměstnanců Úřadu jste vážně porušila „principy dobré veřejné správy“.
Naši důvěru jste ztratila také proto, že jste se jako nominantka Občanské demokratické strany zavázala, že Vaše úkony budou v souladu s naším programem a zásadní politické postoje budou včas konzultovány s vedením strany. To se bohužel nedělo a většinou jste jednala na vlastní pěst a proti zájmům, které reprezentujeme. Opakovaně jsme Vás upozorňovali, že k zásadním jednáním je nutné mít pověření RMČ nebo ZMČ. Tuto základní povinnost jste opakovaně porušovala a bohužel včasným neplněním úkolů ke kterým jste byla pověřena jste nedostatečně hájila zájmy naší MČ a občanů.
Vaše působení v úřadu a jednání, kterého jste se dopustila, vážně poškozuje dobrou pověst městské části Dolní Chabry, ODS i našeho koaličního partnera VpCh. Vaše pochybení, kterých jste se dopustila, jsou v rozporu se zájmy našich občanů a voličů, které reprezentujeme. Mandát, který nám díky jejich důvěře vznikl, se musí řídit jejich vůlí a my v roli zastupitelů a radních máme být pouhými vykonavateli této vůle.

Jelikož Vaše pochybení, porušování, obcházení či nerespektování pravidel a našich vzájemných dohod jsou natolik závažná že, jsme nuceni Vás opětovně vyzvat k rezignaci na funkci starostky a na nejbližším zasedání ZMČ k podání rezignace na mandát člena zastupitelstva.

S pozdravem

JUDr. Milan Golas
Předseda MS ODS Dolní Chabry

Ing. Miloslav Pexa
místopředseda MS ODS Dolní Chabry

Dopis ke stažení v pdf.