„Městská část Dolní Chabry podala žádost o dotace z investičních rezerv“ hlásá titulek na stránkách 18400.cz. Na webu, který se tváří jako nezávislý a otevřený. To však jen do té chvíle, než se začtete dále a zjistíte, že tentokrát „nezávislý“ autor Petr Kasa přešlápl a namísto běžného překrucování skutečností již v článku z 6. března 2017 „otevřeně“ lže.

Abychom lživé informace objevili, nemusíme číst daleko. Hned v úvodní větě se autor přiznává, že Chaberský zpravodaj nečte buď vůbec, nebo přinejmenším velmi špatně, když tvrdí, že se v něm informace o podání žádosti na dostavbu Základní školy Spořická neobjevila. O podání žádostí mj. nejen za dostavbu ZŠ, ale také na vybavení nové MŠ Beranov zpravil starosta Miroslav Malina občany hned v úvodním slově březnového Chaberského zpravodaje (vizte obrázek vpravo).

Až o několik dní později jsme informaci převzali také pro web Volby pro Chabry. Zda jsou naše stránky oním necitovaným „neoficiálním zdrojem“, se můžeme pouze domnívat.

Podali jsme žádosti o dotace z investičních rezerv

V dalších dvou odstavcích autor vyzdvihuje na piedestal opoziční zastupitelku Hanu Francovou (TOP 09 a N), která podnět pro podání žádosti předložila na zasedání ZMČ dne 28. prosince 2016. To by bylo samo o sobě v pořádku, pokud by pokračování textu neobsahovalo další lživé poznámky o tom, že by o možnosti získání prostředků z rozpočtové rezervy „pravděpodobně radní nejednali a možná ani nevěděli“.

Je třeba hned zkraje zdůraznit, že rozdělování investičních rezerv mezi městské části není ojedinělý úkaz. Tyto peníze se, byť třeba v menší výši než letos, rozdělují pravidelně rok co rok. MČ Dolní Chabry o ně každoročně usiluje a na základě těchto žádostí získala jen v posledních letech v roce 2015 částku 4,9 milionu korun a v roce 2016 celých patnáct milionů. O dotace z rezerv pro rok 2017 tak vedení MČ žádalo na základě příprav, které probíhaly již dávno před objevením této možnosti zmíněnou opoziční zastupitelkou, o čemž ostatně starosta na zasedání ZMČ také informoval.

Naprosto nesmyslně pak logicky vyznívají také další slova o jakémsi schvalování podání žádosti RMČ na poslední chvíli, nemluvě o opět lživém výroku o tlaku místních obyvatel. Jak si každý vzpomene a případně může dohledat nejen v našich článcích, Zastupitelstvo se mezi vánočními svátky a koncem roku bylo nuceno sejít výjimečně právě proto, že na řádném zasedání dne 14. prosince 2017 opoziční zastupitelé nepodpořili rozpočtové provizorium pro letošní rok. V tomto jinak poklidném období se Rada sešla v den konání zasedání ZMČ, což je po všech stránkách v naprostém pořádku.

Z celého článku je tedy pravdivý bohužel jen titulek a oznámení, že žádost byla opravdu do 17. února 2017 podána. To je však na „nezávislý a repliky hodinek rolex otevřený“ web značně málo. Zůstává tedy otázkou, co pan Kasa tímto článkem sleduje.

Vaše Volba pro Chabry