V souvislosti s přípravou nových jízdních řádů autobusů MHD požádala Rada MČ Praha-Dolní Chabry o úpravu názvů některých zastávek na území MČ.

Náš první návrh komise MHMP téměř celý zamítla a poslala k přepracování. Se zamítavými argumenty souhlasíme jen částečně. Je pochopitelné, že pro pořizování názvů zastávek jsou platná pravidla, přesto by větší zohlednění názoru příslušné městské části bylo přínosem.

Upravený návrh předložený Radou MČ požaduje změnu názvů zastávek takto:

  • zastávka linky č. 202 „Skládka Chabry“ se mění na: „Klášterecká
  • zastávka linky č. 162 „Osecká“ (ve směru do centra) se mění na „Dvorní
  • zastávka linky č. 169 „Spořická“ (u základní školy) se mění na „V Kratinách“ (na obrázku)

Současně podává Rada MČ opakovanou žádost o opravu stávajících či případně osazení nových přístřešků na zastávkách.

Vaše Volba pro Chabry