Opoziční zastupitel Přemysl Vávra se na 15. zasedání ZMČ ze dne 15. března 2017 nechal zřejmě strhnout atmosférou právě probíhajícího březnového festivalu ochotnických divadel. Jinak si totiž jeho četné výstupy doprovázené nevhodnými gesty prováděné spíše pro publikum než ze snahy něco reálně změnit k lepšímu nelze vysvětlit.

Volba pro Chabry získala ve volbách vysokou podporu občanů, díky níž obsadila v patnáctičlenném zastupitelstvu hned devět křesel. Opozice má ve své nejsilnější sestavě mandátů šest, přesto se zastupitel Vávra (za ANO 2011) opět nesmyslně snažil svrhnout starostu Miroslava Malinu. Už jen tím, že zastupitelé Volby pro Chabry nepustili tento bod na pořad jednání, vyjádřili starostovi opět důvěru. Od zastupitele Vávry šlo tedy o snahu o zviditelnění se a aktuálně neexistuje sebemenší důvod, proč by takové hlasování mělo proběhnout.

Kritika kvality podkladů, v níž se sám usvědčil

Mnohem horší však byly jeho následující výstupy. Každý zastupitel má samozřejmě právo navrhnout na pořad jednání vlastní bod a ke všem ostatním se vyjádřit. Jednací řád v bodě 2.3 přisuzuje právo navržení bodu také skupině alespoň 0,5 procent občanů MČ.

Zastupitel Vávra začal kritizovat kvalitu podkladů pro zasedání ZMČ a dožadoval se zařazení tohoto bodu na program. Jako podporu si přinesl arch podepsaný několika obyvateli Dolních Chaber. Nachytal se však do vlastní pasti, jelikož takovou listinu je třeba nejprve ověřit tajemnicí úřadu ve smyslu, zda jde opravdu o občany MČ a je jich dostatečný počet dle absolutního čísla stanoveného starostou, což ve chvíli jednání nebylo na místě možné. Bod bylo proto nutné odložit. A přitom stačilo zaslat dokument včas předem.

To už ale po nějaké chvíli následoval další výstup zastupitele Vávry, když kritizoval rozesílání podkladů pouhý týden před zasedáním. Konkrétně se zaměřil na návrh rozpočtu pro rok 2017, který mu byl stejně jako všem ostatním doručen už během února a měl tak téměř měsíc na jeho prostudování a podání případných připomínek.

Nejprve se přiznal, že e-mail nesleduje denně a poté se na místě dožadoval formálních úprav rozpočtu. Tomu však již nemohlo být vyhověno a rozpočet sestavovaný dle platné vyhlášky MHMP byl schválen.

Nevhodná gesta jako součást argumentace zastupitele

Další podklady pro zasedání zaslal zastupitel Vávra doslova v předvečer jeho konání. Při své další kritice – tentokrát vedení evidence u pět let starých smluv – teatrálně zapojil rozdáváním nejrůznějších papírů nejen zastupitele, ale také přítomné občany. Kritizoval především tehdejší papírovou podobu evidence smluv a dožadoval se její veškeré elektronizace.

Zastupitel Vávra by chtěl nejspíš řídit Dolní Chabry jako firmu. To my však určitě nedovolíme a raději budeme Chabry spravovat jako městskou část. Z tohoto pohledu se totiž řídíme platnými zákony a vyhláškami a dle těch je vše v naprostém pořádku.

Nemluvě o tom, že od března 2016 zveřejňuje MČ veškeré smlouvy v elektronické podobě a lze se mezi nimi rychle a přehledně orientovat (vlevo ilustrační obrázek z elektronické úřední desky). Jak zastupiteli Vávrovi posléze vysvětlila tajemnice úřadu MČ, elektronizace starších smluv zatím není možná, jelikož systémový problém nevyřešil ještě ani MHMP. Její slova byla však bohužel provázena znevažujícími gesty rukou zastupitele Vávry parodující mluvení.

Hojná účast chaberských občanů, kterých na letošní první zasedání přišlo více než dvě desítky si tak mohla o způsobech a vystupování opozičního zastupitele Vávry učinit obrázek sama. My pouze doufáme, že se již urážení ať už kohokoli nebude opakovat, další zasedání proběhnou v poklidnější atmosféře a s předložením kvalitních podkladů v adekvátním časovém předstihu.

Vaše Volba pro Chabry