Horké počasí prvního letního dne dopadlo ve středu nejspíš také na některé chaberské zastupitele a sedmnácté veřejné zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry tak proběhlo během dvou hodin bez větších hádek a konfliktů. Schváleny byly všechny důležité účetní a hospodářské záležitosti, zařazení pevného bodu interpelací a především darovací smlouva na objekt MŠ Beranov.

Chaberští zastupitelé se 21. června 2017 sešli v 18:00 a po krátké diskuzi schválili program o jedenácti bodech, z nichž více než třetina souvisela s hospodařením městské části v loňském roce a všechny tyto byly bez větších debat s přehledem schváleny.

Tradiční obstrukce u nesporně pozitivních zpráv

První vlnu opozičních obstrukcí zaznamenala tradičně pozitivní zpráva k projednání, která se týkala darovací smlouvy na Mateřskou školu Beranov. Jedná se o první budovu postavenou ryze pro tento účel v Dolních Chabrech se všemi prvky moderního školství, kterou MČ bezplatně obdrží od developera do vlastnictví.

Z důvodu obsáhlosti materiálu bylo na některé dokumenty k projednávanému bodu odkázáno na úřad MČ. To se však nezdálo opozičním zastupitelům Kateřině Šilhové Šafránkové a Přemyslu Vávrovy, kteří zřejmě nahlédli do podkladů až během jednání a upozorňovali na jejich neúplnost.

Přítomná advokátka Zvolánková na dotaz k takto zpracovaným podkladům od zastupitelky Šilhové Šafránkové pouze konstatovala, že materiály obdrželi všichni již týden předem, jaká ostatně v praxe i na pražském magistrátu, a v případě, že někomu něco chybí, lze očekávat jistou invenci zastupitelů. Schvalovaný dodatek navíc upravuje smlouvu výhodněji pro MČ, tudíž nechápe, v čem je rozpor.

Změna územního plánu a doplnění pracovní skupiny pro okruh

Po schválení darovací smlouvy devíti ze třinácti hlasů přišla na řadu diskuze o navrhované změně ÚP pozemku pana Václava Vomáčky za bývalou skládkou směrem k Ďáblicím. Situace se stala komplikovanou, jelikož stejnou žádost MČ projednávala již v roce 2005 a dle dostupných informací je od roku 2008 na pražském magistrátu přerušena v projednávání. Z důvodu nedostatečných informací proto ZMČ jednomyslně odsouhlasilo odložení bodu na zářijové zasedání.

Vedení MČ poté navrhlo doplnit Skupinu pro SOKP o naše zastupitele Miroslava Malinu, Josefa Malého a Jana Vokurku. Na to konto podala rezignaci ve Skupině doposavad jediná členka a předsedkyně Hana Francová. Čtvrtým členem se stal na vlastní žádost Přemysl Vávra. Všichni s návrhem souhlasili.

Psali jsme: Navrhujeme doplnění místní skupiny pro okruh

Takřka vzápětí byly všemi přítomnými přijaty interpelace jako pevný bod programu. Přesto, že stávající jednací řád umožňuje podle zákona zastupitelům interpelovat, přinese toto ukotvení v jednání předejít mnohým sporům a nejasnostem ohledně dotazů k vedení MČ v jeho průběhu.

V závěru starosta informoval o novinkách ohledně SOKP a možnosti tramvajového spojení přes Dolní Chabry do Zdib a dále. Otevřelo se rovněž téma zprovoznění MŠ Beranov a připomenut byl současný stav další dotační žádosti na dostavbu ZŠ Spořická.

Vesměs poklidné zasedání místního ZMČ, z něhož se omluvili zastupitelé Barbora Floriánová a Jaroslav Vokáč, ukončil starosta krátce po osmé hodině. Další jednání proběhne v září.

Vaše Volba pro Chabry