Zastupitelé řešili sportoviště, finance a zvolili novou radní

Dvacáté zasedání místního Zastupitelstva v tomto volebním období se neslo v duchu personálních změn a finančních záležitostí včetně přijetí rozpočtového provizoria na rok 2018. Naší novou radní se stala Věra Doušová, odstoupivšímu Jaroslavu Vokáčovi děkujeme za odvedenou práci pro Dolní Chabry.

Po zvolení Františka Křivánka v říjnu místostarostou nastaly další personální změny v tomto roce. Svůj zastupitelský mandát totiž složil dlouholetý zastupitel a radní Jaroslav Vokáč. První náhradník Jiří Palma veřejnou funkci nepřijal a tak se zastupitelkou stala PhDr. Věra Doušová, která zastupitelské povinnosti dobře zná z předešlých let a pro většinu v obci je známá jako organizátorka mnoha kulturních událostí. Zároveň byla dovolena do Rady MČ a do vedení Finančního výboru na uvolněné místo po Františku Křivánkovi.

Jaroslavu Vokáčovi tímto upřímně děkujeme za práci, kterou pro naši městskou část za 15 let v Zastupitelstvu odvedl, a přejeme pevné zdraví.

Rozpočtové provizorium, sportoviště a fitness park

Po zvolení nové předsedkyně Finančního výboru navázaly v projednávání body převážně finanční problematiky. Přijata byla dvě rozpočtová opatření. První ve výši 630 tisíc korun jako účelová dotace na letošní sněmovní volby a náklady spojené se zařízením Mateřské školy Beranov; a druhé v hodnotě přibližně 400 tisíc korun jakožto příjmy z veřejných programů (např. na vzdělávání učitelů) pro školky Bílenecké náměstí a Chaberáček. Za úsilí při budování a otevření nové MŠ Beranov pak zastupitelé schválili jednorázovou odměnu starostovi Miroslavu Malinovi.

Deseti hlasy ze čtrnácti přítomných zastupitelé přijali rozpočtové provizorium na rok 2018. Standardní krok posledního zasedání v roce je nutný ze zákona. Po přijetí rozpočtu hl. m. Prahy budou moci místní zastupitelé schválit v únoru již klasický rozpočet. Výši měsíčních odměn si zastupitelé opět jednohlasně ponechali na stávajícím určení.

Závěrem starosta informoval o získání dotace 900 tisíc korun na sportoviště za základní školou, které již funguje a může být plně využíváno. Dalších 600 tisíc korun získala MČ na venkovní fitness park v Klášterecké ulici. Ten se začne budovat pravděpodobně na jaře příštího roku.

Stejně tak by zkraje nového roku měla započít očekávaná výstavba chodníku do Čimic, ke které bude mít MČ ještě letos projekt a bude tak moci vybírat zhotovitele. Posledním bodem byla zpráva o probíhající rekonstrukci webu MČ, takže se občané mohou již brzy těšit na nové a moderní webové rozhraní.

Vaše Volba pro Chabry