Žalobě MČ proti dalšímu rozšiřování projektu Nové Chabry přiznán odkladný účinek

Žalobě MČ proti dalšímu rozšiřování projektu Nové Chabry přiznán odkladný účinek

Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek správní žalobě naší MČ proti rozhodnutí odboru stavebního úřadu MHMP ze dne 30. 7. 2018, kterým byla zamítnuta odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému odborem výstavby ÚMČ Prahy 8, jímž by bylo z územního hlediska povoleno rozšíření stávající podoby developerského projektu Nové Chabry. Naše MČ vznesla v územním řízení […]

Celý článek »

Vedení MČ podalo námitky v rámci stavebního řízení Nové Chabry – Fáze F a G

Vedení MČ podalo námitky v rámci stavebního řízení Nové Chabry – Fáze F a G

Vážení sousedé, obracíme se na vás ohledně plánované výstavby a rozšíření stávajícího obytného souboru NOVÉ CHABRY. Dne 19.10.2018 bylo na úřední desce Úřadu městské části Praha 8 vyvěšeno oznámení o zahájení stavebního řízení na základě žádosti společnosti Nové Chabry Development s.r.o. (konečným vlastníkem společnosti je zejména společnost STAR GROUP D.S.H.S. LTD.) na stavbu „Obytného souboru […]

Celý článek »

Máme novou starostku a členy Rady MČ

Máme novou starostku a členy Rady MČ

Na včerejším ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry jsme zvolili novou starostkou Ing. Barboru Floriánovou. Po osmi letech tak nahradila dosavadního starostu Miroslava Malinu, který je nadále naším zastupitelem a všichni mu upřímně děkujeme za jeho dosavadní práci, kterou pro Dolní Chabry ve vedení radnice odváděl. Jako další v pořadí zvolili zastupitelé pro čtyřleté funkční období […]

Celý článek »

Doufáme v konstruktivní opozici – zásadní témata pro MČ nemohou zastupitelé projednávat bez dostatečného seznámení

Doufáme v konstruktivní opozici – zásadní témata pro MČ nemohou zastupitelé projednávat bez dostatečného seznámení

Na programu dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry jsou předem určené body, a to konkrétně: složení slibu zastupitelů, zvolení nového starosty, místostarosty, radních a určení jejich odměn nebo zřízení povinných orgánů zastupitelstva. Jelikož se ustavující zasedání dle zákona koná pouhých pár týdnů po volbách, není běžné přijímat na něm jakékoli jiné návrhy, které vyžadují […]

Celý článek »

Prohlášení VpCh o uzavření koaliční smlouvy

Prohlášení VpCh o uzavření koaliční smlouvy

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás tímto informovali o uzavření Koaliční smlouvy mezi VpCh a ODS s účinností ke dni 16. 10. 2018, jejíž úplné znění bude zveřejněno. Uzavření této Koaliční smlouvy je výsledkem několikadenních jednání našeho vyjednávacího týmu jak s ODS, tak i s hnutím 18400.cz, kdy jsme se pokoušeli nalézt shodu na jednotlivých tématech prezentovaných […]

Celý článek »