Kandidáti

Naši kandidáti

Jan Vokurka

radní MČ, předseda Kontrolního výboru a Komise životního prostředí

Mgr. Hana Kunešová

žurnalistka, šéfredaktorka Chaberského zpravodaje

Martin Knížek

obchodní manažer, místopředseda SK Dolní Chabry, člen Kontrolního výboru
Přečtěte si rozhovor!

Ing. František Křivánek

Místostarosta MČ, elektrotechnik

Alžběta Kalendová

učitelka v MŠ, členka Komise kulturní a sociální

Prom. ped. Martin Cutych

zastupitel MČ, zástupce ředitelky ZŠ, předseda Komise školské a sportovní

Lenka Nikodýmová

radní MČ, ředitelka MŠ Bílenecké náměstí, členka Komise školské a sportovní
Přečtěte si rozhovor!

Miloslav Hofman

zastupitel MČ, tiskař, sekretář SK Dolní Chabry, člen Komise školské a sportovní

PhDr. Věra Doušová

radní MČ, předsedkyně Komise kulturní a sociální, prezidentka potravinové banky

Bc. Jan Jiroušek

stavební technik, trenér, fotbalista

Růžena Klimešová

důchodkyně, členka Komise kulturní a sociální

David Roubal

šéfkuchař

Miroslav Hlavatý

podnikatel