Sídlištní výstavba v Chabrech aneb jak je to doopravdy

Sídlištní výstavba v Chabrech aneb jak je to doopravdy

Jedním z trvale diskutovaných témat v Dolních Chabrech je napadání našeho sdružení Volby pro Chabry, jako stávajícího vedení obce, že zde podporujeme výškovou výstavbu. Toto nepravdivé tvrzení si v rámci politického boje proti nám osvojilo hnutí 18400.cz v čele s podnikatelem Ing. Kasou. Jak to však již v životě i politice bývá, skutečnost ohledně této […]

Celý článek »

Zaslali jsme námitky proti další výstavbě v Beranově

Zaslali jsme námitky proti další výstavbě v Beranově

Rozvoj Dolních Chaber nelze zastavit ani se mu uměle bránit, je však třeba dodržovat nastavená pravidla a hájit zájmy našich občanů. Dle návrhu Komise stavební a dopravní, jejímž předsedou je zastupitel Josef Malý, proto vedení MČ projednalo a následně odeslalo námitky k územnímu řízení o Nových Chabrech – fázi F a G. Stanovisko MČ podporují […]

Celý článek »

Znepokojující ztráta paměti chaberských zastupitelek

Neuvěřitelné vystoupení předvedly ve čtvrtek 27. dubna 2017 chaberské zastupitelky Barbora Floriánová a Alena Hájíčková, když pod rouškou hájení zájmů občanů předstoupily před Zastupitelstvo HMP, aby se vyjádřily proti více než pět let starým navrhovaným změnám územního plánu. Celý výstup si pečlivě připravily na základě lží a pomluv prezentovaných webem 18400.cz, především ale zapomněly na […]

Celý článek »

Vedení MČ se ohrazuje proti šíření lží a pomluv

Na webových stránkách MČ naleznete vyjádření všech našich radních, které reaguje na pomluvy a lži objevující se v souvislosti s výstavbou v Chabrech a navrhovanými změnami ÚP v následujícím znění: Vážení a milí občané Dolních Chaber, jako představitelé Rady naší městské části jsme nuceni reagovat na některé lži a pomluvy, které se opakovaně objevují v […]

Celý článek »

Zastupitelé schválili rozpočet a opět jednali do noci

Na včerejším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry byl schválen rozpočet pro rok 2017. Bohužel se ani tento bod 15. zasedání ZMČ neobešel bez rozepří. Rozruch vzbudila hned úvodní kontrola zápisu z předešlého zasedání, který byl po desítkách minut bouřlivých diskuzí v části bodu 14 upraven. O další show se tentokrát postaral svými návrhy především opoziční […]

Celý článek »

Komentář k naplňování výsledků místního referenda

Komentář k naplňování výsledků místního referenda

MČ Praha-Dolní Chabry obdržela k realizaci výsledků místního referenda ve věci „výstavba lokality Beranov“ dvě nezávislá stanoviska. Obě konstatují povinnost samosprávy MČ změnit podporu žádosti developera na úpravu koeficientu zastavěnosti na nesouhlas. Zastupitelstvo MČ přijalo dne 28.12.2016 potřebné usnesení a informovalo o této skutečnosti orgány MHMP. Samospráva městské části trvá na dodržení smluv a dohod […]

Celý článek »