Podmínky pro vydání povolení na chodník splněny

Poslední z požadavků odboru územního rozvoje a výstavby Prahy 8 pro vydání stavebního povolení na chodník do Čimic byl splněn. Po nečekaně složitých jednáních s majiteli dotčených pozemků se nám podařilo získat jejich souhlas k umístění stavebního záměru. Jelikož jsme již dříve vybrali zhotovitele firmu Jiří Toman, může stavba ihned po vydání povolení začít.

Vedení městské části bylo odborem územního rozvoje a výstavby Prahy 8 vyzváno k doplnění podkladů majetkoprávní vztahů, zaslání stanovisek dotčených orgánů, přepracování projektové dokumentace a několika dalších požadavků. Většinu podmínek jsme vzápětí splnily, složitější byla pouze jednání s majiteli dotčených pozemků, kteří pro souhlas se stavbou požadovali hydrogeologickou zkoušku a řešení vlastnictví vsakovacího příkopu. Nyní jsou všechny podmínky splněny a řízení o vydání stavebního povolení úřadem Prahy 8 je obnoveno.

Vaše Volba pro Chabry