Rozpočet schválen, proti jižní variantě Pražského okruhu postupujeme společně

Zastupitelstvo konané 27. března 2019 se neslo až na výjimky ze strany opozice v konstruktivním duchu. Bylo informováno o rozhodnutí RMČ o vypsání výběrového řízení na rekonstrukci školy, rozpočet jsme schválili. Koalice i opozice se shodla na spolupráci s ostatními obcemi a městskými částmi dotčenými jižní variantou Pražského okruhu a podpoří vypracování odborného posudku.

Zastupitelstvo přijalo informaci o vypsání výběrového řízení na rekonstrukci školy. Tendr bude probíhat elektronicky, tudíž bude maximálně transparentní. Aby bylo vše v pořádku legislativně i procesně, bude průběh výběrového řízení i vyhlášení vítěze řídit advokátní kancelář Frank Bold, která se specializuje na právo pro veřejnou správu.

Opět jsme řešili změnu územního plánu pro ulici V Kratinách. Pro tuto změnu jsou všechny dotčené instituce (Institut plánování rozvoje Prahy, Výbor pro územní rozvoj MHMP, Komise pro územní plán i Rada hl. m. Prahy), které se k ní vyjadřovaly. Protože však naše městská část požádala o přerušení projednávání změny, získali jsme čas pro posouzení tohoto řešení oblasti, respektive vypracování architektonicko-urbanistické studie celé oblasti. Metropolitní plán počítá s ulicí V Kratinách, protože je to přirozená cesta, která tam vede už stovky let. Nyní tedy máme čas pro posouzení a vypracování studie oblasti, s kterou budou občané seznámeni.

Naše koalice schválila rozpočet. V minulých letech jsme hospodařili efektivně a vytvořili jsme si dostatečnou rezervu. Osm milionů z ní, tedy cca 20 %, nyní převádíme do běžného rozpočtu. Očekáváme výdaje související s naším postupem vůči jižní variantě Pražského okruhu a vedení vysokého napětí nebo vypracování studie oblasti komunikace V Kratinách a zpracování nové demografické studie. Použití těchto osmi milionů korun bude hlídati kontrolní výbor s většinovým zastoupením opozice, takže transparentní hospodaření je zaručeno.

Na závěr jsme schválili spolupráci s obcemi a městskými částmi, které jsou dotčené plánovanou jižní variantou Pražského okruhu. V plánu je nechat vypracovat relevantní posouzení jak severní, tak jižní varianty. Podíl naší městské části na tomto posudku jsme zastropovali na 500 tisíc korun.

O dalším vývoji okruhu, územních změn i výběrového řízení vás budeme informovat.

Vaše Volba pro Chabry