Pražský okruh – spojme síly, vzdát se bez boje můžeme kdykoliv

Stejně ho postaví, i přes náš nesouhlas. Okruh mi nevadí. Těch aut nebude tak moc. To jsou skutečné názory, s kterými se potkáváme. Řešíme spoustu záležitostí v městské části samotné, ale pro stromy nevidíme les.

Udržitelný rozvoj Chaber je pro nás naprostou prioritou. Je nám jasné, že náš každodenní život nyní mnohem víc ovlivňují záležitosti typu bezprostředně rostoucí výstavby, kapacity školky nebo školy či chybějící chodník. Ačkoli to na první pohled nemusí být tolik vidět, věnujeme se jim a řešíme je. Řešíme je v rámci zákonných možností a musíme respektovat dané legislativní procesy.

Co nás zatím bezprostředně neovlivňuje, a tudíž to nevidíme, je budoucí dálnice přetínající území Chaber. Pražský okruh ovlivní budoucí podobu městské části a kvalitu života na další desítky a stovky let. NEGATIVNĚ.

A my se s tím nechceme smířit. Naším cílem je aktivně spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy, Ředitelstvím silnic a dálnic, s Institutem rozvoje Prahy a dalšími dotčených městskými částmi a obcemi.

Budeme rádi, když stejné úsilí, které nyní my všichni, opozice i koalice, věnujeme vnitřním záležitostem Chaber, budeme věnovat také stavbě, která zásadně zasáhne do života naší městské části.

Nyní máme ještě šanci stavbu ovlivňovat a negativní dopady minimalizovat. Ale čas se krátí. Proto v poslední dobře řešíme otázky Silničního okruhu kolem Prahy. Proto vás v poslední době informujeme o důsledcích této stavby pro naši městskou část. Máme pocit, že si ne každý dokáže představit všechny důsledky. Zdá se, že spousta lidí hodila ručník do ringu předčasně.

Aktuálně za městskou část připravujeme text kasační stížnosti proti nepříznivému rozhodnutí soudu z prosince loňského roku, který podle nás věc nesprávně posoudil, když nepřihlédl k důkazům, které mu byly předloženy. Svým rozhodnutím zamítl náš návrh na zrušení vymezení některých úseků trasy Pražského okruhu v ZÚR HMP, které byly již v minulosti jednou zrušeny Nejvyšším správním soudem a následně pražskými zastupiteli opět zaneseny.

Pojďte spolu s námi konstruktivně řešit budoucnost Chaber. Nezapomínejme, že kousek za našimi domy má vést dálnice. Nechceme jen pokrčit rameny a říct: “Tak jo, tak si ji postavte, nám je to jedno.” NÁM TO JEDNO NENÍ.

A VÁM?

Vaše Volba pro Chabry