Chodník do Čimic bude do konce roku. Máme stavební povolení

V létě by se mělo začít stavět, do konce roku by mělo být hotovo. Peníze od magistrátu máme, stavební firma je také vybraná.

Na severní straně Spořické ulice od smyčky autobusu v Čimicích až po křižovatku s Dvořákovou ulicí bude konečně chodník. A osvětlení. Chodník na jižní straně bude zbouraný a místo něj se rozšíří vozovka.

Již v minulém volebním období jsme na stavbu chodníku dostali od magistrátu čtyři miliony korun a minulé vedení městské části také vybralo zhotovitele stavby/chodníku, firmu Jiří Toman.

Chodník se zdál dlouhou dobu „zakletý“, řešil se opravdu dlouho. Nedařilo se totiž získat souhlas majitelů dotčených pozemků, kteří pro souhlas se stavbou požadovali hydrogeologickou zkoušku a řešení vlastnictví vsakovacího příkopu. I tyto záležitosti jsme vyřešili.

Stavební odbor Prahy 8 také požadoval doplnit žádost o vydání stavebního povolení. Vedení městské části doplňovalo například podklady k majetkoprávním vztahům, zaslalo stanoviska dotčených orgánů, přepracovalo projektovou dokumentaci. A hurá, stavební povolení je na světě!

Vaše Volba pro Chabry