Šesté patro v Beranově nebude a MČ navíc dostane 30 milionů jako kompenzaci!

Po dlouhých jednáních s developerem spol. Star Group se nám, v týmové spolupráci s koaličním partnerem ODS, podařilo dosáhnout velkého úspěchu. Budou-li schváleny domluvené podmínky zastupitelstvem MČ, pak žádné šesté podlaží v Beranově nebude. Nikde. Navíc jsme vyjednali podporu cca 30.000.000 Kč do rozpočtu MČ na její rozvoj.

Stavby, na které již byla vydána pravomocná povolení a rozhodnutí úřadů, bylo velmi těžké ovlivnit. Investor připravil výstavbu v souladu se schváleným územním plánem a zjevně už nepočítal s omezeními svého projektu nebo novými příspěvky na podporu rozvoje naší MČ. Zahájili jsme proto s developerem ihned jednání o podmínkách výstavby, ve kterém se podařilo dosáhnout zásadního hmatatelného výsledku.

V souladu s naším programem jsme se zaměřili na nezbytnou objemovou i výškovou redukci plánované zástavby a na stanovení finanční kompenzace za dopady spojené s příchodem nových obyvatel tak, aby bylo dosaženo co největšího přínosu pro občany Dolních Chaber.

Jednání s developerem byla dlouhá a náročná. Nakonec se ale podařilo dohodnout to, což již nikdo nečekal. Developer Star Group se pod smluvní pokutou ve výši desítek miliónů korun zavázal, že žádný z nově plánovaných bytových domů (etapy F, G a H) nebude mít původně navržená šestá podlaží, a navíc přispěje do rozpočtu městské části 1.000 Kč za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy naplánované výstavby, což představuje jednu z nejvyšších částek kompenzace v rámci celé České republiky.

V součtu to dělá vysokých 30.000.000 Kč, tzn. částku přibližně odpovídající celému ročnímu rozpočtu naší MČ.

Tyto peníze můžeme využít na další fázi dostavby základní školy, rozvoj infrastruktury nebo vybudování domova pro seniory.

Pro Dolní Chabry jde o skvělou zprávu a my jsme rádi, že se nám i díky jednotnému postoji s ODS jako koaličním partnerem, který se rovněž na jednáních přímo podílel, daří plnit náš program. Minimalizovat dopady nové výstavby považujeme za nesmírně důležité, a proto jsme připraveni ve stejném duchu vstupovat i do jednání i se všemi dalšími subjekty majícími v úmyslu realizovat v Dolních Chabrech jakoukoliv významnější výstavbu.

Návrh podmínek smlouvy s developerem Star Group předložíme prostřednictvím JUDr. Petra Malého na zítřejším jednání ZMČ.

Vaše Volba pro Chabry