Zásady kompenzace budoucí výstavby zastupitelé schválili

V souladu s naším programem zavádíme dopředu předvídatelné podmínky pro investiční výstavbu v naší MČ a nastavujeme na velké developerské projekty jednu z největších kompenzací v rámci celé České republiky. Zásady na ZMČ 12. 6. 2019 předložil JUDr. Petr Malý a byly většinou přijaty.

V rámci těchto zásad bude investor povinen uhradit MČ finanční příspěvek za novou výstavbu ve výši až 1.250 Kč za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy stavby.

Finanční kompenzace, které se nám podařilo vyjednat u spol. Star Group v souvislosti s nově plánovanou výstavbou (etapy F, G a H) a jejichž náležitosti včerejší ZMČ také schválilo, nastavujeme tímto předkládaným manuálem do budoucna závazně pro všechny další investory. Výjimku tvoří individuální stavebníci vlastních rodinných domů. Smyslem je nastavit předvídatelný princip určité regulace, aby developer věděl, že když bude v Dolních Chabrech stavět, co ho to tzv. bude stát.

Pravidla jsou přitom srozumitelná a jasně specifikována. Výsledný příspěvek se odvíjí od hrubé podlažní plochy stavby – platí se za metr čtvereční, v odůvodněných případech lze mezi investorem a MČ dohodnout nefinanční plnění, které finanční příspěvek odpovídajícím způsobem nahradí.

Tímto zásadním dokumentem pro naši MČ usnadňujeme složitá vyjednávání, která bývají dlouhá a náročná. V současných podmínkách jsou pravidla pro výstavbu v MČ jakýmsi standardem, který nalezneme běžně v jiných MČ nebo obcích.

Vaše Volba pro Chabry