S novou radou a stále PROTI navyšování výstavby v Nových Chabrech

Jak dlouho budou ještě někteří příznivci 18400.cz veřejně rozhlašovat stokrát vyvrácenou „pravdu“ o naší podpoře navyšování výstavby v Nových Chabrech a šířit lživé a poplašné zprávy a negovat úspěchy?

Námitky k rozsahu plánované výstavby souboru Nové Chabry fáze F a G, správní žaloba, kterou jsme se domáhali zrušení územního rozhodnutí na fázi F a G, tlak na orgány magistrátu, aby zamítly návrhy na zvýšení zastavěnosti, zajištění dodatku ke smlouvě s developerem Star Group o snížení domů u etap F, G a H o celé jedno podlaží oproti schválenému projektu a navíc 30.000.000 Kč do rozpočtu MČ jako kompenzaci za výstavbu, nebo jasné hlasování proti změně koeficientu navyšující zastavěnost na jednání posledního zastupitelstva.

Přijde vám to jako podpora vysokopodlažní výstavby? Nám tedy rozhodně ne!

VpCh se po celou dobu působení v zastupitelstvu snaží dohlížet na další výstavbu v Dolních Chabrech, aby při ní byl respektován charakter naší městské části a soulad s okolní výstavbou, ale i s požadavky referenda a potřebami občanů.

Nyní znovu i s odpovědností členů v radě, kterou jsme nově na zastupitelstvu zvolili. Jsme přesvědčeni, že Jan Vokurka jako místostarosta a Miroslav Malina a Hana Kunešová jako noví radní budou tím správným týmem pro práci na budoucnosti Dolních Chaber.

Nechceme být pokrytci a tvářit se tak, že je vše růžové. Kvůli nedostatečné komunikaci a nepochopení, které vyústilo v osobní spory a veřejné výčitky došlo k rozkolům mezi některými členy koalice. A nebyla to cesta správným směrem.

Intenzivně jsme proto po celé léto opakovaně jednali se všemi zastupiteli. Cest z této krize nebylo mnoho, ostatně poměr sil v zastupitelstvu se od voleb nezměnil. Jednání se zástupci 18400.cz však nedopadla, a tak jsme museli zvažovat jinou alternativu.

Při jednáních s Barborou Floriánovou došlo během léta k posunům a jsme ochotni příkopy mezi námi vykopané zasypávat, bez emocí a dalšího démonizování. Před námi je mnoho práce a důležitých úkolů, dostavba základní školy, boj proti jižní trase okruhu a mnoho dalšího. Vnímáme jednotnost v řešení chaberských problémů jako vysoce nadřazenou nad všechny osobní spory a nezbytnost pro spokojenost občanů Dolních Chaber. Proto pro nás bylo milým překvapením vystoupení pana Vyšína z 18400.cz, který mimo jiné přiznal, že nemáme všichni „rohy a kopyta“ a je v zájmu nás všech a hlavně pro dobro občanů Dolních Chaber se spolu domluvit, bohužel ani přes jeho apel se to při hlasování neprojevilo a 18400.cz buď hlasovala proti nebo se zdržela.

Během zasedání zastupitelstva navíc v rámci interpelací zástupce 18400.cz obvinil koalici z podporování řešení dostavby školy za nebezpečných podmínek, narušení statiky s hrozícím zřícením budovy apod., tyto informace získal od svého syna žáka 3. třídy ZŠ. Každý soudný člověk musí pochopit, že bychom nikdy projekt, který by měl někoho i jen ohrozit nepodpořili, a to, že do naší školy chodí i děti zástupců VpCh je snad i zbytečné připomínat. Tato osoba by si měla uvědomit, že šířit lži a poplašné zprávy je trestně postižitelné.

Pozitivní zprávou naopak bylo, že během léta starostka Barbora Floriánová v rámci spolupráce s MČ Ďáblice dokázala vyběhat místo sociálního pracovníka pro Dolní Chabry a hlavně dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na jeho provoz, a to celých 95 %. Zástupci opozice tento úspěch ale vůbec neocenili, naopak je zajímalo jen kolika lidí se to bude konkrétně týkat, zda se to vyplatí. Když Barbora Floriánová vyjmenovala cílové skupiny (seniory, matky s dětmi, lidé v nouzi, apod.) tak ing. Kasa poznamenal, že bezdomovce vyžene sám a za nižší cenu. Opravdu, až takové sociální cítění a cynismus je teď v kurzu některých zástupců 18400.cz.

Vaše Volba pro Chabry

(fotka z webu MČ)