Připomínky k severní části okruhu podány!

Finální podoba vyjádření MČ k záměru EIA stavby severního úseku Pražského okruhu je na světě a byla zaslána na ministerstvo životního prostředí.

Týmová spolupráce mezi renomovanými inženýry, advokáty z Frank Bold a koaličními zastupiteli ve vedení MČ vyústila po několika týdnech ve více než dvacetistránkový dokument odborných připomínek. Ve vyjádření vytýkáme ty nejpalčivější problémy úseku 519 Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, požadujeme jejich řešení a navrhujeme alternativy.

Vyjádření je pojato jako maximálně komplexní výstup s důrazem na vliv na lidské zdraví a životní prostředí v Dolních Chabrech a jejich bezprostředním okolí. Nedovolme masivní nárůst kamionové a tranzitní dopravy do Prahy. Tato zátěž by zničila nejen území MČ, ale i další oblasti.

Výběr těch několika nejpodstatnějších bodů vyjádření:

  • Už z předchozích podkladů je jasné, že záměr nereflektuje potřeby hlavního města Prahy a jejích obyvatel, je zastaralý a vede přes zastavěné oblasti a chráněná území.
  • Každý úsek je posuzován salámovou metodou, tedy vzájemných souvislostí se sousedními úseky 518 a 520 a kontextu celé stavby Pražského okruhu jako celku.
  • Nezohledňuje vliv v souvislosti s dalšími plánovanými velkými stavbami v oblasti, jako je třeba paralelní runway na Letišti Václava Havla, Čimická radiála nebo znovuotevření ďáblické skládky.
  • Dopravně inženýrské podklady účelově zkreslují dopravní intenzity, neuvádí metodiku, přesný rozsah ani výsledky měření.
  • Stavba by silně narušila území Trojské kotliny, které má silný přírodní význam a rekreační potenciál.
  • Provoz záměru by přinesl trvalý zdroj nadměrného kluku, emisí a světelného znečištění v blízkosti 12 škol a školek.
  • Realizace záměru by mohla ohrozit další setrvání Prahy na seznamu památek UNESCO.
  • V důsledku realizace záměru dojde k překračování hygienických limitů hluku a nadměrnému imisnímu zatížení území.
  • Požadujeme zpracování a posouzení variant řešení a v tomto duchu také posouzení vedení celé trasy v úseku od mostu před Vltavu až k Březiněvsi v tunelu a nabízíme vlastní alternativu.

Celé vyjádření bude ke stažení na webu MČ https://www.dchabry.cz/.

Vaše Volba pro Chabry