V oblasti potoka pod rybníkem se podařilo zachránit několik ryb

Na území naší městské části se nacházejí tři rybníky. Možná dokonce čtyři, pokud mezi ně budeme počítat i nádrž pod čistírnou odpadních vod.

Jeden je v soukromém vlastnictví. Od nepaměti se tam říkalo Pod zámečkem. Vlastně je ze zdejších rybníků nejmladší. Původně zde byla jen mokrá louka. Později docela velký rybník, využívaný k intenzivnímu chovu ryb. V současnosti je rozlohou menší, ale díky soustavné péči majitelů se stává skutečnou ozdobou Chaber.

„Prostřeďák“ i „Hořejšák“ jsou ve správě pražského podniku Sady, lesy, zahradnictví. Zdánlivě výhodný stav není ani zdaleka ideální. Objektivně je třeba konstatovat, že správce provedl před několika lety nákladné odbahnění horního rybníku. S pravidelnou péčí je to ale o dost horší. Představuje ji, bohužel, především pravidelné slovování ryb. Ty jsou odstraňovány s odůvodněním, že jako nepůvodní do rybníků nepatří. Domníváme se, že horní rybník, který je začleněn jako retenční nádrž v soustavě odvádění dešťových vod, se bez zásadních technických opatření jen těžko stane vhodným prostředím pro původní živočichy. Proto jsme vítali oživení odolnějšími druhy ryb, které byly zajímavostí především pro děti. Odstraňování ryb považujeme za zbytečné, ale způsob, jakým bylo tento podzim provedeno, přesahuje do oblasti týrání zvířat. V oblasti potoka pod rybníkem bylo možné nalézt mnoho mrtvých a umírajících ryb. Několik šťastnějších se podařilo zachránit a vrátit do rybníku. Je ovšem otázkou, zda to není opět jen do příštího výlovu.

.

.

Miroslav Malina