Lednice ke kontejnerům opravdu nepatří

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad je častým jevem na mnoha místech nejen v Chabrech. Co jsem ale viděl na stanovišti u transformační stanice na rohu Dvorní a Obslužné a v zatáčce Tušimické ulice v neděli 10. 11. večer, to asi dlouho jen tak někdo nepřekoná. Hromady naskládaných tašek se vším možným odpadem, který někdy do tříděných kontejnerů ani nepatří, poválené plechovky, kelímky a na vrch toho všeho lednice! Rád bych tímto zdůraznil, že stanoviště pro tříděné odpady není v žádném případě odkladištěm starých nepotřebných spotřebičů ani nábytku. Podobné haraburdí patří do sběrného dvora, který je v Ďáblicích hned u skládky, tedy jen pár minut jízdy. Nepotřebné krámy tady můžete nechat zdarma a otevřeno mají dokonce i v sobotu. Na stránkách městské části pak najdete termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů, které k tomuto účelu slouží přímo v Chabrech. Vyhazování spotřebičů a jiného odpadu vedle kontejnerů je nejen neekologické, ale přitahuje také potulující se zvěř a lehčí odpadky vítr roznáší do okolí. Navíc jde o černou skládku, které stejně jako ty v lesících a na polních cestách likviduje městská část na vlastní náklady a rozhodně nejde o zanedbatelné peníze. Za vedení městské části apeluji na všechny, važme si prosím svého okolí i o něco dál než jen za svým plotem. Děkuji.

Jan Vokurka