Dostavba ZŠ byla zahájena

Rád bych se podělil o upřímnou radost z toho, že se letité snahy o dostavbu základní školy podařilo současné koalici dotáhnout do úspěšného konce a práce byly 30.12.2019 formálně odstartovány předáním staveniště zhotoviteli. Fakticky byla činnost zahájena instalací zázemí stavby a přípravou oplocení staveniště v posledních dnech. Další kroky budou následovat dle stanoveného harmonogramu prací.

Náročná výstavba je spojena také s některými bezpečnostními opatřeními, prosíme o jejich respektování. Výstavbu budeme samozřejmě po celou dobu sledovat a informovat o jejím průběhu jak na obecních kanálech, tak tady u nás. Pro Dolní Chabry se jedná o významný počin, který si zasluhuje pozornost svým rozsahem i významem pro celou obec.

Miroslav Malina