Uzavřeli jsme novou koaliční smlouvu s ODS a 18400.cz

V několika posledních měsících jsme vedli intenzivní jednání napříč všemi chaberskými stranami. Cíl byl jednoduchý – najít takový model spolupráce, který by dle dostupných možností zajistil nejlepší řešení pro občany Dolních Chaber.

Jste to ostatně právě vy, kdo jste nám svěřili zastupitelské mandáty. I s respektem k výsledkům posledních voleb jsme proto společně s koaličními členy ODS iniciovali zahájení komunikace se zastupiteli z řad 18400.cz.

Klid zbraní ze všech stran a konstruktivní dlouhotrvající diskuze nás vedly k bližšímu vzájemnému pochopení, které umožnilo nalézt stěžejní průniky v programových cílech pro smysluplně a rozumně se rozvíjející Dolní Chabry.

Počátkem tohoto týdne podepsalo 13 z 15 chaberských zastupitelů koaliční smlouvu. Svůj podpis přidalo všech pět zastupitelů Volby pro Chabry. Tím jsme zahájili vznik široké koalice a spolupráci mezi všemi chaberskými stranami, která by měla být dostatečně stabilní, dlouhotrvající a podpořena vzájemnou shodou nad společným směřováním.

Další spolupráci s Barborou Floriánovou již bohužel přes veškerou snahu nepovažujeme za dále možnou. Z tohoto důvodu byl podán návrh na svolání zastupitelstva s programem volby nové rady MČ na pondělí 11. 5. od 18 hodin.

Na funkci starostky budeme navrhovat Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, na pozici 1. místostarosty JUDr. Milana Golase, jako další místostarosta bude navrhován p. Jan Vokurka a jako radní p. Martin Knížek a p. Stanislav Vyšín.

Věříme, že nová spolupráce napříč všemi chaberskými stranami přinese ukončení zbytečných historických rozporů a dále naváže na naši úspěšně zahájenou práci v řadě stěžejních chaberských témat, jakými jsou dostavba základní školy, zamezení výstavby okruhu přes Chabry či např. zajištění zájmů obce v rámci jejího rozvoje. Jsme přesvědčeni, že v současné situaci a za nynějšího rozložení sil v zastupitelstvu se jedná o ten nejlepší možný model pro Dolní Chabry.

Vaše Volba pro Chabry