Chaberská cyklostezka láká cyklisty, bruslaře i pěší

Budování první cyklostezky na území MČ Praha-Dolní Chabry úspěšně pokračuje. První dokončená část se již stala oblíbeným místem nejen pro cyklisty a bruslaře, ale také pro pěší a jejich vycházky. Můžete zde potkat mimo jiné také mnoho obyvatel ze staré zástavby Chaber.

V současnosti dokončovaná severní část cyklostezky překlene bezpečně úsek vyčleněný pro obsluhu výstavby domů. Pokračování severním směrem ulicí V Kratinách bude součástí rekonstrukce této komunikace a zajistí její možnou návaznost dalšími směry. Za Volbu pro Chabry budeme usilovat o další rozvoj a napojení trasy cyklostezky na stávající cesty dále ve Středočeském kraji.

Vaše Volba pro Chabry