Chaberský kostel opět vyplení Švédové

V Chabrech se strhne bitva se Švédy, kterou příští sobotu přiblíží místní Divoši. V rámci slavnosti pod záštitou starosty Miroslava Maliny si připomeneme 350 let od vzkříšení chaberského kostela Stětí. sv. Jana Křtitele poničeného Švédy ve třicetileté válce.

Vyplenění kostela Švédy odstartuje v sobotu 16. prosince v 17:00 hodin. Dramatizaci boje Chaberáků z roku 1639 přiblíží ochotníci místního spolku DIVOCH, které doplní světelná projekce Milana Pavýzy na venkovní stěny kostela. Vše bude navíc podbarveno hudbou i zpěvem za účasti skupiny historických bojovníků Benedictus Flatus.

„Představení našeho Divocha je pro mě samozřejmě nejbližší, ale moc se těším i na celý následující program v kostele,“ neskrývá nadšení starosta Miroslav Malina, který převzal nad akcí záštitu, a MČ finančně přispěla na realizaci představení.

Tento týden proběhl před kostelem nácvik divadelního výstupu, kterého se zúčastnil rovněž starosta: „Zkouška, kterou jsem sledoval, dává tušit, že pro diváky bude připravena nádherná, neotřelá podívaná.“

Slavnostní odpoledne vypukne na Bíleneckém náměstí před kostelem Stětí sv. Jana Křitele po 15. hodině otevřením vánočního jarmarku, který kromě medu, povidel a výrobků z keramiky zajistí potřebné občerstvení v podobě klobás, jitrnic nebo punče a svařeného vína. Součástí bude loutkové představení pohádky Vánoční koleda od Ilegumovy divadelní společnosti.

Bezesporu velkolepý slavnostní den završí po vystoupení Divochů již uvnitř kostela koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Bajkalská a ZUŠ Český Brod spolu s varhanní hrou Martina Hořejšího a zpěvem Natálie Rejkové. Určitě doražte, je se na co těšit a o zábavu bude postaráno.

Vaše Volba pro Chabry