Chmurné chaberské zítřky MUDr. Závitkovského a výzva k veřejné diskuzi

Vážený pane Závitkovský,

se zaujetím jsem si přečetl Váš článek „Chabry pro další generace“ a nevím, co byste si přáli, aby si čtenář o hnutí pana Kasy vlastně myslel. Nedávno uveřejnil Váš stranický kolega p. Doležal text, ve kterém se rozepisuje, jak ho mrzí, že občané Chaber vnímají hnutí pana Kasy stále více jako to, které je jen negativní, a s odkazem na africké kmeny volá – na poměry 184 stěží uvěřitelně – po slušnosti a vzájemných ohledech. Nu a několik dní na to tady máme Váš literární pokus, z něhož pro 184 již mnohem typičtěji negativní emoce přímo sálají.

V Chabrech je dle Vašeho textu vše naprosto špatně, občané si nemají všímat několika nových dětských hřišť, nového víceúčelového hřiště u školy (protože si jej radnice dovolila reklamovat pro vady způsobené zhotovitelem), mají ignorovat kruhový objezd, který sice již v tuto chvíli pravděpodobně zabránil několika nehodám, jež zde dříve hrozily (ale Vám se bohužel esteticky nelíbí), škola nikdy dostavěna nebude (ačkoliv je na ni získáno přes 50 mil. Kč dotací a probíhá výběr generálního dodavatele), o seniory se nikdo nepostará (i když pro vedení obce jsou dlouhodobě jednou z priorit) atd. V Chabrech nám všem hrozí absolutní odcizení, celé budou zastavěny, nejlépe mrakodrapy, mezi řádky nechybí obligátní filozofické upozornění, kam se svět řítí a Chabry jsou u toho samozřejmě na špici. Pozorný čtenář ovšem v textu nutně musel postrádat další zdrcující rizika jako hordy uprchlíků valící se na Chabry či hrozbu pádu meteoritu – zřejmě bylo nutné vyšetřit katastrofický materiál také pro příští článek, který s napětím očekáváme.

Co však v textu naopak tradičně nechybí je klasické plivnutí 184 na představitele obce, neboť pochopitelně taková obecná pomluva vždy potěší a najde alespoň u někoho ohlas. Je to mnohem jednodušší než mít nějaký skutečný program, vždyť kolika populistickým stranám, počínaje již Věcmi Veřejnými, stačilo bez obsahu neustále omílat korupce, korupce, my chceme transparentnost, pryč s dinosaury a v neposlední řadě, my jsme profíci, jsme dokonalí, chtějte nás.

Pane Závitkovský, pokud trpíte pocitem, že současné vedení městské části Chabry rozkrádá, jak se snažíte poněkud pokoutně a chytře naznačovat, rád bych Vás o něco požádal. Buďte prosím naprosto konkrétní a uveďte přesná jména a popis údajného jednání, který by měl být protiprávní a obec poškozovat. V této souvislosti si Vás ale dovoluji předem upozornit, že jakékoliv vyjádření, které nebude opět pravdivé, bude již považováno za pomluvu, a to se všemi důsledky z toho plynoucími včetně případných důsledků trestněprávních. Pokud si za Vašimi názory stojíte, jistě to pro Vás nepředstavuje žádný problém.

V textu také voláte (jako vždy zcela obecně bez jakéhokoliv obsahu), že si údajně 184 nepřeje, aby se cokoliv stavělo na polích. Tento bod, resp. jeho věrohodnost, by ale možná stál hlavně za bližší diskuzi s řadou předních kandidátů Vašeho nezávislého, pravdivého, otevřeného a demokratického hnutí. Téměř všichni tito kandidáti se před relativně velmi krátkou dobou do Chaber přistěhovali a jejich domy stojí právě na dřívějších polích a zahradách. Je tak úsměvným paradoxem, že pokud byste brali vážně to, co říkáte a měli naplnit to, co kážete ostatním, pak by Vaše uskupení vůbec nemohlo vzniknout, jelikož by v Chabrech nebyl skoro žádný Váš kandidát. Podívejte se, kde bydlíte Vy sám. Zeptejte se prosím například Vašeho stranického šéfa p. Kasy, jak pravdivě a pevně si stojí za tímto politicky prezentovaným názorem, když právě on si teprve před několika málo lety od naší rodiny koupil stavební parcelu pro svůj dům a měl zájem i o další pozemky (kupní smlouvu rád zveřejním). Zeptejte se prosím Vašich kolegyň a kolegů, kde bydlí – paní Šilhové, paní Francové, pana Tomeše, pana Doležala a dalších, jejichž domy stojí na zastavěných polích a zahradách, zda náhodou nechtějí tyto své domy zbourat, aby nenarušovaly uvěřitelnost slibů Vašeho hnutí. Je to takový hezký model: „Dobrý den, jsem Váš nový soused a nesnáším nové sousedy“.

Pro nezaujatého čtenáře Vámi sepsaný text působí téměř dojmem poplašné zprávy o blížícím se zániku Chaber. Jelikož za členy Volby pro Chabry přichází poslední dobou stále více lidí, kteří nás vybízejí, abychom hnutí pana Kasy konfrontovali se skutečností, aby se z Vaší strany dále nešířily nepravdivé negativní zprávy, dovoluji si Vás osobně vyzvat, abychom spolu uspořádali společnou veřejnou debatu, kde Vy za hnutí 184 můžete konkrétně doložit svoje výhrady, tentokráte však ne již pouhými internetovými proklamacemi, ale přímo přesvědčivými fakty. Můžete zde vysvětlit občanům, jak byste konkrétně chtěli naplnit své přísliby a nakolik jsou opravdu věrohodné, a že nejde jen o pouhou negativistickou předvolební manipulaci.

S pozdravem

JUDr. Petr Malý