DOLNÍ CHABRY NA KŘIŽOVATCE

Radní Vpch a ODS dávají své funkce plně k dispozici a jsou připraveni odejít do opozice

Vážení spoluobčané!

Turbulentní události posledních dní ukázaly, že se Dolní Chabry nedlouho po komunálních volbách dostaly na důležitou křižovatku, ze které vedou pouze dvě cesty. První cestou, po níž bychom se rádi vydali, je spolupráce všech tří politických subjektůzastoupených v současném zastupitelstvu, tj. VpCH, ODS a 18400.cz. Vzhledem k „ránám“, které si někteří z nás v minulosti vzájemně uštědřili, by to sice byla cesta určitého sebezapření, přesto doufáme, že volba takové cesty by vedla k prosperitě Dolních Chaber a k jejich úspěšnému rozvoji. Nepokusíme-li se tuto minulost překonat, vydají se Dolní Chabry po cestě druhé, lemované stagnací a nekončícími zbytečnými spory.

Jak jsme již uveřejnili před nedávnem, koalice VpCH a ODS již není ochotna za žádnou cenu tolerovat ve funkci starostky paní Barboru Floriánovou. Proto na dnešním ZMČ navrhnou koaliční zastupitelé odvolání starostky z funkce.Důvody k odvolání již byly široce popsány, ale pro připomenutí je třeba zmínit zejména mimořádně neprofesionální chování starostky, rozvrácení fungování městského úřadu, zablokováni klíčových jednání, upřednostnění vlastní sebeprezentace za každou cenu před skutečnými zájmy obce, ale hlavně – neloajalita k vlastní Městské Části a k jejím primárním zájmům. Vždyť který jiný starosta si dovolí jednat v rozporu s usneseními zastupitelstva či rady?

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme zastupitele za 18400.cz, aby při dnešním hlasování zastupitelstva podpořili odvolání starostky Barbory Floriánové, a aby se připojili k řízení obce. VpCH a ODS tímto garantují připravenost ke vzájemné spolupráci a současně jsou připraveni pokračovat v započaté práci. Pevně věříme ve společné vytvoření trvale úspěšného a efektivního modelu řízení Dolních Chaber. Zanechme politikaření, a pojďme se věnovat „obecní politice“ v její pravé podstatě.

Samozřejmě může nastat situace, že 18400.cz bude na dnešním zastupitelstvu preferovat druhý možný postup, spočívající v neodvolání starostky. Nastane-li tento případ, VpCH spolu s ODS tímto jasně deklarují, že na dnešním zastupitelstvu ihned na místě odstoupí koaliční zastupitelé z postu radních, předají vládu v obci do rukou zastupitelstva, a zde bude 18400.cz moci zcela využít své většiny k vytvoření úzké, avšak „většinové“ koalice mezi 18400.cz a Barborou Floriánovou a převzít odpovědnost za vedení obce.    

 

Vaše Volba pro Chabry