Doufáme v konstruktivní opozici – zásadní témata pro MČ nemohou zastupitelé projednávat bez dostatečného seznámení

Na programu dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry jsou předem určené body, a to konkrétně: složení slibu zastupitelů, zvolení nového starosty, místostarosty, radních a určení jejich odměn nebo zřízení povinných orgánů zastupitelstva. Jelikož se ustavující zasedání dle zákona koná pouhých pár týdnů po volbách, není běžné přijímat na něm jakékoli jiné návrhy, které vyžadují širší seznámení a obsáhlou diskuzi.

Zastupitelé 18400.cz však přesto v posledních dnech navrhli čtyři obsáhlá doplnění programu, o jejichž dodatečné zařazení na program, který byl oznámen již týden předem, se bude hlasovat až na začátku jednání. Jde přitom o tak podstatná témata, jako je změna jednacího řádu ZMČ, úprava pravidel pro vydávání Chaberského zpravodaje, revokace usnesení změn územního plánu přijatých předešlými zastupitelstvy, zřízení nového výboru pro silniční okruh.

Všechny výše zmíněné návrhy jsou podstatou i rozsahem složité a obsáhlé materiály, které vyžadují pečlivou přípravu, důkladné seznámení s problematikou a širokou diskuzi. Pokud bychom je měli na prvním zasedání nového volebního období projednat, pak by je měli všichni zastupitelé obdržet s dostatečným předstihem, nikoli jen pár hodin před zahájením zasedání nebo dokonce až na místě, jak o to nyní usilují opoziční zastupitelé. Takový nestandardní způsob navržení bodů na program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva rozhodně není odrazem žádné konstruktivní opozice a vyvolává bohužel spíše dojem, že zde nejde ani tak o vážnou a seriózní snahu se danými tématy zabývat, ale pouze o to, aby nemožnost jejich projednání byla obratem využita ke kritice údajné neochoty zastupitelů zabývat se návrhy opozice.

Naším cílem pro nadcházející čtyři roky rozhodně není zamítat vše, co jsme nepřipravili sami. Za zcela zásadní ale považujeme opravdový a upřímný zájem o věc, stejně jako reálnou diskuzi nad těmito návrhy, s nimiž se mohli všichni zastupitelé v dostatečném předstihu obeznámit, což bezesporu nelze splnit předložením řady dokumentů až v průběhu samotného jednání či pár hodin před ním.

Zastupitelé Volby pro Chabry proto z výše zmíněných důvodů zařazení těchto návrhů na nadcházejícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry nemohou podpořit.

Vaše Volba pro Chabry