Jan Vokurka: Péče o dětská hřiště v Dolních Chabrech

V rámci jarních úklidů a oprav došlo také na kultivaci dětských hřišť v naší obci. Jejich stav byl po zimě, i když nebyla zimou v pravém slova smyslu, různě narušený, nebo se s jejich opravou (rekonstrukcí) počítalo pro letošní rok. Někde stačilo jen několik drobných úprav, jinde musíme sáhnout k náročnějším a větším rekonstrukcím.

Dne 16. 4. 2018 jsme na Radě MČ projednali opravu hřiště v ulici U Václava, pro které máme vybraný návrh zcela nové stavby se skluzavkou a v dohledné době začneme s realizací. Přitom bude nutné opravit poškozené oplocení, ale také zvětšit a zrekultivovat dopadovou plochu pod novým hracím prvkem. Současně s rekonstrukcí tohoto hřiště padl návrh na doplnění několika hracích prvků na dalším hřišti ve správě naší obce.

Další akcí, pro změnu v režii Komise životního prostředí je vybudování fitparku při ulici U Václava v prostoru pod výše zmiňovaném dětském hřišti. Nový fitpark bude složený ze šesti strojů s osmi cvičebními prvky. Předpokládaná výstavba by měla proběhnout zároveň s opravou dětského hřiště. V polovině měsíce května byly instalovány na hřiště MŠ Beranov nový hrad a další prvky vyrobené podle současných špičkových technologií firmou Smitka. I tento výběr prošel schválením Rady, která ho jednomyslně podpořila. Pravidelně upravujeme zeleň na dětských hřištích jako např. v ulici Klášterecká, kde je hned vedle plácek s novým fitparkem, čímž vznikl oddechový prostor pro děti i dospělé. Další akcí bude doplnění dětského hřiště na Bíleneckém náměstí o lanovou pyramidu. Každopádně se malí i velcí obyvatelé naší obce mají na co těšit.

Jan Vokurka, radní a předseda Komise životního prostředí