Kdo chce ovládnout Dolní Chabry?

18400.cz – spolek nezávislých občanů nebo dobře připravený projekt?

Cílem každého politického uskupení je vyhrát volby a prosadit svou vizi ohledně budoucího ovlivňování chodu veřejných věcí. To je zcela legitimní a přirozené. Co by však měl každý občan/volič neustále sledovat, je, jaké prostředky k tomu ta či ona strana využívá. Patří-li mezi tyto prostředky věcná argumentace opřená o fakta, pak je vše v pořádku. Jsou-li však těmito prostředky lež, manipulace a populismus, je třeba mít se na pozoru.

V Dolních Chabrech je dnes již více než dobře známo, že se na jejich společenské a politické mapě před nedávnou dobou objevilo hnutí podnikatele Petra Kasy 18400.cz, vystupující také jako spolek ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. Není žádným tajemstvím, že se vůči našemu sdružení vymezuje způsobem více než agresivním. Podívejme se, co se za touto agresivitou 18400.cz skrývá a jaké mohou být skutečné záměry tohoto hnutí.

Hnutí 18400.cz se od počátku prezentovalo jako nepolitické sdružení velmi fajn lidí, kteří jsou mladí, mimořádně chytří, řada z nich se sem přistěhovala před několika málo lety, přesto zde skoro všemu výborně rozumí a jde jim jen o blaho městské části. A právě v naplňování této skvělé myšlenky narazili u stávajícího vedení radnice. Toto své nemilé překvapení pak museli samozřejmě začít publikovat na své nezávislé, otevřené internetové platformě 18400.cz, která přitom pochopitelně nesloužila ničemu jinému než k informování občanů o zajímavostech v Chabrech. Žádná politika. Rozhodně ne. Jenže jak si pomoci, když má někdo spoustu vynikajících nápadů a nekonstruktivní radnice je nechce slyšet? To je přeci vlastně také významná událost, o níž je nutné občany nezávisle informovat. A tak postupně na jejich stránkách přibývalo zpráv o tom, jak se jejich členové snaží a snaží, jenže radnice absolutně nespolupracuje. Stejně tak členové 18400.cz najednou začali jako mávnutím kouzelného proutku „objevovat“ jedno fatální pochybení úřadu za druhým. Na ty bylo třeba také nutně v rámci nepolitického přístupu poukázat. Vždyť řada občanů by si pak nemusela vůbec uvědomit, o jak velké problémy se pro městskou část jedná a jaké dobro k nim v podobě hnutí 18400.cz přichází.

Kritiku zaměřilo hnutí 18400.cz, resp. spolek ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., hlavně na to, že s ním prý odmítá Volba pro Chabry spolupracovat, radnice má nekonstruktivní přístup, přičemž spolek nechápe proč, jelikož je skupinou nezávislých apolitických občanů. Toto téma se objevuje a opakuje v mnoha článcích a příspěvcích, většinou s poukazem, jaká je to škoda, neb přináší obci nesobecky samé výhody. Namátkou několik příkladů:

20. 4. 2018 – článek p. Francové o nekonstruktivním jednání v redakční radě Chaberského zpravodaje (odkaz zde):

P. Francová konstatuje: „Celé jednání probíhalo v nepřátelském a nekonstruktivním ovzduší.

10. 5. 2017 – p. Závitkovský o špatném přístupu obce (odkaz zde):

„Hledání konstruktivních a přínosných řešení se utápí ve vzájemných výpadech s opozičními zastupiteli, strategie dalšího rozvoje obce neexistuje.“

5. 12. 2017 – článek p. Kasy o čistě apolitických aktivitách spolku (odkaz zde):

P. Kasa v článku uvádí: „Nezbývá než zopakovat, že aktivity spolku jsou čistě apolitické a týkají se (citace ze stanov spolku) především následujících tří okruhů: (…)“

Z výše uvedeného by se mohlo tudíž zdát, že Volba pro Chabry nevyužívá, skoro až hloupě a ke škodě městské části, nabídek na pomoc od nejtalentovanějších chaberských občanů, kteří nemají na srdci nic jiného než ryzí zájem o místní dění. Je tomu tak ale i ve skutečnosti?

Na to odpovídá zápis z výroční členské schůze tohoto hnutí ze dne 29. 3. 2017, na které byl de facto založen spolek ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. a jmenováno jeho vedení v čele s p. Kasou a p. Šilhovou. Členové spolku se zde ve velmi překvapivém závěru dohodli na celkové hlavní politické strategii, která je zcela jiná než ta, kterou s takovou razancí veřejnosti po celou dobu prezentují. V zápise je totiž uvedeno, že má hnutí 18400.cz povoleno spojení s parazitními stranami, spolky či hnutími, avšak výslovně z případné spolupráce dopředu vylučuje Volbu pro Chabry.

Hned další věty boří také pečlivě budovaný mediální obraz spolku jako nepolitické organizace, která sleduje pouze veřejný prospěch a teprve pod tlakem snahy zachránit městskou část před zlou VpCh se na poslední chvíli rozhodla kandidovat: „Tomeš se seznámil s ODS. Milan Golas zakládá buňku ODS v Chabrech. Nějak to vyplyne, uvidíme po volbách.

Jak chce spolek naplnit tento svůj volební cíl, je v textu na řadě míst obsáhle rozebráno a do detailu naplánováno vč. toho, co vše řídí p. Kasa, jakých akcí pořádaných pod záštitou městské části se má spolek účastnit, jak na nich má vystupovat, aby si mohl nárokovat zásluhy za ně, co je nutné dělat, aby získal co největší objem podporovatelů, jak bude vydán časopis 18400.cz, jaké nástroje jsou vhodné k oslovování občanů aj. Současně v zápise členové dospívají k závěru, že již není nutné tajit, že stáli za pořádáním referenda a lze to s prospěchem pro sebe přiznat.

Uvedený zápis tak zcela jednoznačně vyvrací, že skupina pana Kasy 18400.cz někdy měla ve skutečnosti snahu o konstruktivní jednání s Volbou pro Chabry a do poslední chvíle byla nepolitickým subjektem. Pravdou je přesný opak. Tato skupina šla dokonce tak daleko, že si jakoukoliv spolupráci s VpCh přímo písemně zakázala, zatímco na spolupráci s parazitními stranami se ve svém ustanovujícím jednání cíleně zaměřila. Na veřejnosti si pak jen pro získání obliby naoko stěžovala, zatímco se takto systematicky připravovala na volby a očerňovala okolí.

Týká se to například i dnes již legendární kauzy Beranovka, o níž bylo ze strany 18400.cz publikováno mnoho nepravdivých informací, které rázem ustaly, jakmile se někteří občané začali ptát, kde jsou k těmto tvrzením nějaká fakta (p. Kasa dokonce v internetové diskuzi přiznal, že páteřní komunikace neexistuje, publikované údaje se zakládají pouze na spekulacích, co by mohlo teoreticky někdy nastat, ovšem o žádném reálném projektu přeměny na komunikaci vlastně neví) nebo třeba osočení městské části, že by se měla více starat o seniory, aby p. Kasa následně v rozhovoru pro časopis Forbes (vydání 5/2018) sdělil své skutečné názory: „Myslím, že je možná lepší investovat více peněz do dítěte a jeho výchovy než do osmdesátileté babičky.“ To pro městskou část, kde žije mnoho set seniorů, kteří potřebují pomoc od svých zastupitelů, není příliš dobrá zpráva.

Hnutí 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. působí jako dobře promyšlený politicko-podnikatelský projekt jednoho muže, Ing. Petra Kasy. Model, který v české politice poprvé úspěšně vyzkoušel Vít Bárta a jeho Věci Veřejné, a který po něm dovedli dnes k dokonalosti další. Zjevně inspirován jejich úspěchem, založil Ing. Kasa na stejném půdorysu i své hnutí 18400.cz. Vezměte toto prosím příště v úvahu až si kupříkladu mezi články o bezvadné místní zmrzlině budete číst další nepravdivý žlučovitý příspěvek o hrozné VpCh a zvažte, zda si přejete, aby se takovýto přístup, založený na negaci a manipulaci s občany, dál v Chabrech rozmáhal a stal se pro nás novou normou.

Volba pro Chabry

Pro účely publikace níže přinášíme zkrácenou verzi z oficiálního zápisu spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., který byl zpřístupněn ze zdrojů veřejného rejstříku. Celý text lze nalézt pod odkazem.