Když dojdou témata, přichází osvědčené útoky. Opět!

Od počátku volebního období, kdy jsme se pustili plně do práce na radnici, voláme po konstruktivní spolupráci s opozičními zastupiteli. Již třetí měsíc po sobě bohužel marně. Členové hnutí 18400.cz totiž mají pouze dvě témata, která jsou schopni veřejnosti prezentovat, a která je, velmi pravděpodobně, jediná zajímají. Jedním z nich je Silniční okruh kolem Prahy, který sami nazvali ve svém bilančním článku koncem roku za neúspěch. Druhým jsou potom Kratiny (pro někoho Beranovka). Pro zasvěcené můžeme doplnit také neustálý pláč nad výsledkem chaberských komunálních voleb.

Takovým bonusem je v současné době fantaskní novinka v podobě jakési zákulisní dohody a závazků mezi starostkou a Volbou pro Chabry. Podobná falešná nařčení vznikají zřejmě pod osvědčeným „stokrát lež se stává pravdou“ a šup s tím k občanům, ať se pomluva rychle šíří. Pomineme-li nesmyslnost tohoto tvrzení, je jediným cílem hnutí 18400.cz poškozovat a diskreditovat vedení městské části. Bez jediného argumentu. Konstruktivního na těchto prohlášeních nevidíme zhola nic.

Pokud se vrátíme ke Kratinám a faktům, neustále je opozičním hnutím omíláno prosazování silnice přímo kolem základní školy, vedení páteřní komunikace na místě klidové zóny atd. Když pomineme, že v části ulice V Kratinách přímo u základní školy asfaltová komunikace dávno je, nikdo z nás nemá jediný zájem na tom, aby byla tato místa nadměrně zatěžována automobilovou dopravou. Ba naopak s tímto počítala už před rokem zadaná dopravní studie, která mj. zapracovává také oblast Kratin a její možné propojení tak, aby se automobily základní škole co nejvíce vyhnuly s důrazem na bezpečnost dětí. K tomu nyní směřují i naše další kroky na radnici, když společně pracujeme na modernizaci křižovatky a přechodu před základní školou.

Více k řešení prostoru křížení ulic Spořická a U Václava na webu MČ.

Zpět ke Kratinám. Zastupitelé VpCh a ODS a nezávislých rozhodli v prosinci o žádosti přerušit projednávání změny Z 2844 (oblast komunikace V Kratinách) na pražském magistrátu. Přestože se bezdůvodně dostala do návrhu původního programu lednového jednání pražského zastupitelstva, ve finálním projednávaném programu samozřejmě díky aktivitám starostky nebyla. Místo informování se a spolupráce jsme však ze strany opozice viděli pouze napadání a osočování.

Dle našeho názoru je nyní namístě, aby se hnutí 18400.cz starostce omluvilo za štvavou kampaň, kterou v podobě fabulací a smyšlenek v posledních dnech vedlo.

Objevily se přitom už také názory, že žádná naše práce není vidět. Kdo chce kritizovat, vždycky si onu pověstnou hůl najde. Pravda je taková, že opoziční zastupitelé nevynechají jediné příležitosti, aby poplivali činnost vedení radnice, přestože povědomí o ní mají minimální, s nikým nejednají a pouze si ve svých senzacechtivých článcích získávají mediální pozornost.

Velmi rádi bychom viděli, jak jde přes jednu zimu navýšit kapacitu základní školy, nebo za tři měsíce v úřadu vyřešit dopravní situaci na Ústecké. My tyto věci totiž opravdu řešíme, a to velmi aktivně, doslova dennodenně. Možná nestíháme prezentovat každý nový posun v daných problematikách mediálně, vězte ale, že o to víc času všichni společně věnujeme Dolním Chabrům.

Vaše Volba pro Chabry