Koalice vyzvala starostku k rezignaci – již nemá naši podporu

Milí Chaberáci,

boj proti plánované trase Pražského okruhu je naší jednoznačnou prioritou a dlouhodobě podnikáme všechny možné kroky proti vedení kamionové dopravy na území Prahy – přes Dolní Chabry! O to závažnější je, když čelní představitel naší radnice vystupuje v rozporu s tímto snažením, na kterém panuje široká shoda. Takový krok vnímáme jako přímé ohrožení naší městské části a vyzvali jsme proto starostku Barboru Floriánovou k odstoupení z funkce. Stejně tak učinila také ODS, koaliční partner, za kterou byla jako zastupitelka Ing. Floriánová zvolena.

Bez jakéhokoli pověření či přijatého usnesení voleného orgánu vyjednává starostka Ing. Floriánová s vedením magistrátu a dalšími institucemi o nových možnostech stavby Pražského okruhu, přičemž otevřeně připouští realizaci jižního trasování stavby.

Její jednání je v přímém rozporu s tím, co deklarovala před volbami a následně také v koaliční smlouvě. Realita je stejně tak v rozporu s tím, co navenek prezentuje.

Celá věc došla tak daleko, že když jsme jako radní za VpCh na jednání Rady MČ žádali o zadání mezinárodní studie na porovnání obou variant trasování Pražského okruhu, vyjádřila se starostka, abychom toto nedělali, ať se smíříme s tím, že okruh v Chabrech povede.

Těžko odhadovat, jestli je za jejím „novým“ postojem přátelství s náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem, jedním z hlavních prosazovatelů jižní trasy Pražského okruhu, s jistotou ale můžeme říci, že tímto podlehnutím tlaku Magistrátu hl. m. Prahy začala vykonávat jinou politiku, než jaké je oficiální směřování naší radnice.

Boj proti jižní variantě Pražského okruhu patří mezi naše základní hodnoty, na které nemůžeme rezignovat.

Kromě výše uvedeného se však důvodů pro výzvu k okamžité rezignaci v posledních týdnech shromáždilo takové množství, že jsme se v rámci VpCh jednomyslně shodli, že setrvání Ing. Floriánové ve funkci starostky již není v souladu se zájmy občanů Dolních Chaber. Ukázalo se, že Ing. Floriánová nechápe svěřenou funkci starostky jako službu městské části, ale že tento post využívá přednostně pro vlastní sebeprezentaci a pro uspokojení svých osobních ambicí. Namísto týmové práce se zástupci MČ realizovala přednostně svou vlastní, osobní politiku, zejména pak ve vztahu k Magistrátu hl. m. Prahy a některým jeho vlivným představitelům. Přes naše četné výtky nejen že nedošlo k nápravě vytýkaných nedostatků a chyb, ale naopak se objevovala další a další pochybení, kterých se Ing. Floriánová v jím svěřeném úřadu za své krátké působení stihla dopustit.

Byli jsme přesvědčeni, že v osobě Ing. Barbory Floriánové získají Dolní Chabry kvalitního zástupce, a proto jsme i my ve VpCh její tehdejší volbu podpořili. Bohužel až poté se u Ing. Floriánové projevily některé osobnostní rysy, které jsou s výkonem funkce starosty neslučitelné a z nichž mj. vyplynula i výše uvedená pochybení.

Vaše Volba pro Chabry