Křivatce již rozkvétají

S malým zdržením (oproti minulým rokům) začíná kvést absolutní rostlinná rarita naší městské části Křivatec český pravý (Gagea bohemica).

Tato rostlina patří mezi silně ohrožené druhy a je chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny. Lokalitu výskytu u nás ohrožují především agresivní náletové dřeviny – hlavně akáty, ale také intenzivnější pohyb osob. Soustavná péče Komise životního prostředí pomáhá tuto ojedinělou rostlinu zachovat. Do budoucna může být ale výskyt křivatce v oblasti Drahanského údolí negativně ovlivněn plánovaným Silničním okruhem kolem Prahy, který v magistrátem prosazované variantě přemosťuje právě část přírodního parku Drahaň-Troja.

O Křivatci českém, o jeho výskytu a dalším ohrožení se můžete podrobněji dočíst na tabuli naučné stezky u Prostředního rybníka, tzv. Prostřeďáku.

Miroslav Malina