Nepřejeme si, aby denně tisíce kamionů projížděly na cestě kolem Prahy zastavěnými oblastmi jen kus od našich domovů, a proto se stal náš starosta Miroslav Malina před necelými dvěma lety zakládajícím členem uskupení Starostové pro okruh a aktivně zde vystupuje. Pro zvýšení efektivity snah chaberských zastupitelů pracujících v podobném duchu byl nyní na Radě MČ přijat návrh na doplnění místní pracovní Skupiny pro silniční okruh kolem Prahy.

Skupina pro SOKP byla Zastupitelstvem MČ zřízena na počátku funkčního období na zasedání 10. prosince 2014. Tehdy byla určena předsedkyní Skupiny zastupitelka Hana Francová s tím, že další členy doplní.

Jelikož se tak ale doposavad nestalo a Skupina proto nemohla vykazovat žádnou činnost, rozhodli radní za Volbu pro Chabry na svém pondělním zasedání, že navrhnou doplnění o zastupitele, kteří se za úřad MČ touto problematikou průběžně zabývají. Navrženi byli: Jan Vokurka, Josef Malý a Miroslav Malina. Návrh bude předložen na příštím zasedání ZMČ, Hana Francová předsedkyní Skupiny zůstává.

Věříme, že doplnění pracovní Skupiny pro SOKP proběhne na zasedání ZMČ bez problémů a započetí její práce zefektivní snahy jednotlivých zastupitelů v jednotný boj za naše Dolní Chabry, odmítnutí jižní varianty pražského okruhu a brzké dostavění obchvatu v ideální „Regionální variantě“.

Vaše Volba pro Chabry