Plníme náš program – s navýšením koeficientů v Beranově nesouhlasíme

Naše dosavadní práce na Chaberské radnici a podniknuté kroky jsou jasným důkazem, že nesouhlasíme s navrženým navyšováním koeficientů v oblasti Beranova. V článcích na opozičním webu 18400.cz se přesto dočtete nejrůznější fantazie zastupitelky Šilhové Šafránkové a dalších autorů o tom, jak prý jdeme developerovi na ruku a tiše schvalujeme či snad dokonce podporujeme jeho návrhy na masivní zvýšení podlažnosti. Pan Závitkovský věrný svým tradicím v tom pro změnu spatřuje přímo čertovské ekonomické zájmy a zbohatnutí VpCh. Všichni tito lidé budou možná opět značně překvapeni, jelikož zřejmě ještě stále nepochopili, že co říkáme myslíme vážně. Nebo to možná chápat vůbec nechtějí, protože je realita nezajímá a vnímají pouze to, co je pro ně zrovna politicky výhodné.

V boji proti nepřiměřenému navyšování koeficientů v projektu Nové Chabry je mezi VpCh a koaličním partnerem jednoznačná shoda. VpCh nesouhlasí s masivním navyšováním výstavby! Tuto skutečnost jsme jednoznačně deklarovali ve svém předvolebním programu, a především k tomu činíme všechny potřebné kroky. Potvrdili jsme to již na lednovém jednání magistrátního výboru pro územní rozvoj a územní plán, kterého jsme se z tohoto důvodu zúčastnili a kde naše MČ vyjádřila s návrhem na změnu koeficientů v projektu svůj nesouhlas.

Opozici tak budeme muset opět zarmoutit. Není žádné „my“ a „oni“, na tématu Nových Chaber nalézáme – možná ke zklamání řady členů 18400.cz – širokou shodu.

Na nadcházející jednání výboru pro územní rozvoj se již delší dobu připravujeme, protože zde bude znovu bod U 1302 týkající se navýšení koeficientu v celém projektu Nových Chaber. Členům výboru bylo předem zasláno stanovisko MČ včetně zásadních argumentů, osobně se jednání také zúčastníme a budeme požadovat neschválení navrhovaných změn.

Vaše Volba pro Chabry

Dopis členům Výboru pro územní rozvoj si můžete přečíst pod odkazem: Dopis Výbor pro uzemní rozvoj.