Představujeme kandidáty: Lenka Nikodýmová

Ředitelka Mateřské školy Bílenecké náměstí a členka Rady MČ.

Již řadu let vedete mateřskou školu na Bíleneckém náměstí. Pořád vás práce s dětmi naplňuje?

Bezpochyby ano. K dětem jsem měla vždy blízko, vždyť moje maminka byla také ředitelkou MŠ. Když vidíte, jak vám děti rostou pod rukama, a pak je vidíte kráčet jako dospělé, je to něco neuvěřitelného. Musím přiznat, že práce u dětí mě baví ze všeho nejvíce. Když jsem před 27 lety začala pracovat jako ředitelka MŠ, sama jsem měla malé děti. Pustit se do této práce stálo hodně úsilí i času, protože budova i poměry na škole byly v dost smutném stavu.

Když máte chvíli pro sebe, na co se po práci nejvíce těšíte?

Až dorazím domů a půjdu na zahradu. Ráda pěstuji kytičky i zeleninu, sportuji, tvořím a teď jsem začala pro radost malovat. Důchod se ale blíží a já doufám, že v něm budu mít dostatek energie, abych se mohla vyžívat ve všem, na co nyní nemám čas. Když mám možnost, vyzvedávám vnoučátka ze školy. Moc ráda také navštěvuji rodiče, kteří v Chabrech žijí odjakživa.

Ve školce to zřejmě nebývá jen o bezstarostném si hraní s dětmi?

Práce ředitelky MŠ je bez nadsázky náročná a odpovědná činnost. Obsahuje široké spektrum činností, které do sebe musí pěkně zapadat, aby byl výsledek smysluplný. Ve všem co dělám, musím mít pořád na paměti nejen prospěch dětí, ale i jejich rodičů. Jde zejména o to, aby se ve školce dětem líbilo a cítily se zde bezpečně a spokojeně. Na tomto základě pak teprve můžeme děti vzdělávat. Rodiče by měli mít důvěru v kolektiv, kterému své děti svěřují. Snažím se, aby v našem kolektivu panovaly kamarádské vztahy. Nejen já, ale i všichni mí kolegové a kolegyně usilovně pracujeme na pestrém a podnětném prostředí, tvořícím pozitivní atmosféru školky.

Zároveň jste i radní MČ. Jak řešíte otázky bezpečnosti dětí?

Velmi negativně vnímám přibývající dopravní ruch v ulicích Dolních Chaber. Moc ráda vzpomínám, jak si naše generace mohla na ulicích ještě volně hrát. Ale doba je jiná a moc oceňuji, jak městská část rozšířila a vylepšila nově osvětlené přechody pro chodce, že se stará se o zeleň, aby nezasahovala do chodníků apod.

Mají tedy Dolní Chabry ve školství dobře nakročeno?

Z pozice ředitelky – a myslím, že je to i názor ostatních ředitelů příspěvkových organizací – si moc cením podpory vedení obce v oblasti školství. Je zde opravdový zájem o naše potřeby, ať již jde o zajištění materiálních potřeb, provozních záležitostí či aktivní přístup a zapojení se do činnosti na školách. No a taky nesmím zapomenout – vždyť máme novou školku!

Jak je to díky jejímu otevření s kapacitou dětí?

Velkým problémem byl v minulých letech nárůst žádostí o umístění dětí v našich mateřských školách. Je velkým přínosem, že naše městská část zajistila vybudování nové mateřské školy v Beranově. Již druhým rokem pociťujeme úlevu, že nemusíme odmítat rodiče z naší městské části a můžeme jejich děti přijmout.

Je něco, co byste v naší městské části zlepšila, aby se nám tu lépe žilo?

Co bych chtěla zlepšit? Aby v našich životech došlo více k upozadění té materiální stránky života. Moc bych si přála, aby došlo k vylepšení celkové atmosféry v Chabrech. Aby se na sebe lidé přestali dívat skrz prsty, odkud kdo a co je, ale aby spíše hodnotili jaký kdo je! Aby se zkrátka měli lidé v naší obci mezi sebou víc rádi!