Priority pro rok 2017: Dotace na ZŠ a řešení dopravy

Rok 2017 je v plném proudu a před námi je mnoho úkolů, které je potřeba splnit, a akcí, na něž se můžeme těšit. Kromě bezpočtu kulturních událostí, jež každoročně obohacují život Dolních Chaber, budou hlavními hybateli místního dění oblasti školství a dopravy. Právě tato témata budou i pro nás jakož i pro Volbu pro Chabry ta nejzásadnější.

Nová mateřská škola a dostavba školy základní

S velkou radostí očekáváme sepsání darovací smlouvy mezi developerem a MČ Praha-Dolní Chabry, díky níž získá MČ do vlastnictví novou Mateřskou školu Beranov včetně pozemků. Ta bude dokončena v prvním čtvrtletí tohoto roku a následovat bude žádost o dotaci na její vybavení. Školka pojme tři samostatné třídy a má vlastní zahradu. Zahájení provozu se počítá k 1. září 2017.

V aktuálním řešení se nachází zpracování a podání žádostí o dotace na I. etapu dostavby Základní školy Spořická. Jednou z velmi vítaných možností jsou uvolněné investiční rezervy hl. m. Prahy pro městské části, které jsou letos mimořádně štědré a dosahují celkové výše 1 267 milionů korun. Další možností je získání dotace z OP Praha – pól růstu ČR, na který se rovněž zaměřujeme.

Dotace na I. fázi naplánované dostavby ZŠ Spořická

Po získání potřebných finančních prostředků může bez problémů navázat vypsání výběrového řízení na dodavatele I. etapy dostavby ZŠ, které bude zahrnovat rozšíření jídelny s kuchyní, přístavbu druhé tělocvičny, zvětšení šaten a vybudování nového bezbariérového přístupu. Všechny tyto věci jsou nezbytnou podmínkou pro navýšení kapacity školy.

Oprava Ústecké a organizace dopravy v MČ

Nejednoho občana Dolních Chaber trápí místní dopravní situace. Na loňské vydařené projekty proto v letošním roce naváží další podstatné úpravy, které pomohou řešit organizaci dopravy a uleví tak obyvatelům naší MČ.

Prioritou je oprava Ústecké ulice, kdy by se doprava měla hned v několika místech zúžit do jednoho jízdního pruhu. O rozsahu opravných prací jednáme. Stejně tak je ve spojitosti s Ústeckou projednáváno její možné napojení s ulicemi Pod Křížem a Protilehlá.

V souvislosti s novou zástavbou v lokalitě Beranov pro nás zůstává prioritou vybudování západního spojení oblasti směrem do ulice K Ládví. Nadále usilujeme o zřízení světelné signalizace křižovatky ulic Spořická a Osecká, pro níž bude zapotřebí vypracování nezávislé studie.

V plánu je rovněž slibovaná výstavba chodníku na Spořické ulici v úseku Dolní Chabry – smyčka autobusů Čimice nebo zbudování autobusové zastávky MHD pro linky 169 a 202 na Spořické-západ. Mj. pak na Hrušovanském náměstí vznikne zpomalovací práh a přechod pro chodce.

Každoroční festival divadel a podpora místních spolků

Z velkých akcí nás čeká již 18. února populární průvod masek v podobě Chaberského masopustu. V březnu se můžeme těšit již na 5. ročník dnes již takřka tradičního festivalu ochotnických divadel, který se bude konat celý měsíc až do počátku dubna na Scéně divadla DIVOCH v Chaberském dvoře a více si o něm můžete přečíst na webu CHD.

Již standardně bude aktualizován fond místní knihovny, aby si každý čtenář přišel na své. Nadále hodláme podporovat místní divadelní spolek DIVOCH, podporujeme rovněž mnoho dalších spolků a sportovních oddílů včetně Sdružení ochrany památek. Velmi nás těší, že se může MČ pořádat velké množství kulturních akcí a výstav v Kulturním centru Chaberský dvůr.

Vaše Volba pro Chabry