Prohlášení VpCh o uzavření koaliční smlouvy

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom vás tímto informovali o uzavření Koaliční smlouvy mezi VpCh a ODS s účinností ke dni 16. 10. 2018, jejíž úplné znění bude zveřejněno.

Uzavření této Koaliční smlouvy je výsledkem několikadenních jednání našeho vyjednávacího týmu jak s ODS, tak i s hnutím 18400.cz, kdy jsme se pokoušeli nalézt shodu na jednotlivých tématech prezentovaných v rámci volebních programů. Nejpřijatelnější dohody, která umožní VpCh po další čtyři roky plnit své programové cíle a která zajistí další zdravý a efektivní rozvoj života obyvatel naší městské části, se nám podařilo dosáhnout s ODS. Úspěšné uzavření Koaliční smlouvy však není jen výsledkem vzájemné shody na většině programových témat, ale je podloženo rovněž konstruktivním jednáním ze strany ODS a férovým způsobem vedení předvolební kampaně.

K povolebním rozhovorům jsme se sešli i s představiteli hnutí 18400.cz, ale zde jsme z celkem pochopitelných důvodů nenašli vzájemný prostor pro hlubší rozbor jednotlivých témat.

Pevně však věříme, že se nám společně s ODS i se 18400.cz podaří v rámci řízení městské části nastolit takovou atmosféru, jejímž výsledkem bude vzájemná tolerance a úcta mezi všemi zúčastněnými a z toho plynoucí přínos všem obyvatelům Dolních Chaber.

Vaše Volba pro Chabry