Setkání ve Zdibech nad návrhem prodloužení tramvajové trasy

„Vozovna Kobylisy. Příští zastávka Dolní Chabry.“ Tak nějak by brzy mohlo znít jedno z oznámeních pro cestující na tramvajové lince do Zdib. Ne, opravdu nejde o utopii, na přípravě studie se úpěnlivě pracuje.

Tento pátek se ve Zdibech uskutečnila další koordinační schůzka k projektu prodloužení tramvajové trati z Kobylis přes Dolní Chabry do Zdib, případně s pokračováním do Líbeznic či Odoleny Vody.

Setkání organizoval Středočeský kraj, který o prodloužení tramvajových tratí za hranice Prahy uvažuje hned na několika místech. Nynější idea tramvají z Kobylis přes Dolní Chabry pochází prokazatelně od nás, když jsme ji v roce 2011 otevřeli návrhem na změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Teď ji zcela seriózně přijal Středočeský kraj a začala práce na studii umístění. V Chabrech je to jasné – vedla by po Ústecké, v dalších místech (Zdiby, Sedlec, Líbeznice) se musí upravit územní plán.

A co se konkrétně tvoří?

Již začala jednání se soukromými vlastníky pozemků v možné trase a na plánovaných záchytných parkovištích. Ta jsou pro efektivitu celé stavby klíčová. Uvažuje se prozatím o dvou etapách: první s trasou do Zdib, ve druhém sledu prodloužení dál. Záchytná parkoviště by byla na více místech z důvodů lepší obslužnosti ve špičkách.

Dopravu v Dolních Chabrech je stále nutné řešit a podpora tramvajové trati je jedna z variant, jak by bylo možné neutěšené situaci pomoci.

Vzhledem k evropské dotační politice je teď vhodná doba pro financování z EU. Probíhá práce na studii, projekt by mohl být hotový do tří let. Realizace první etapy se tak předpokládá už v roce 2022.

Vaše Volba pro Chabry