Upravené parkování u hřbitova i úklid chodníků po zimě

Zima je již snad konečně za námi a k jarním dnům patří nejen pomlázka, ale i první procházky. V rámci předvelikonočního úklidu jsme nechali vyčistit chodník u konečné autobusu, který je kvůli chybně vyprojektované komunikaci často zanesený blátem. Další místa budou následovat. Pro potřeby návštěvníků je za místním hřbitovem k dispozici nově upravené parkoviště a zprovozněn byl již v předsváteční době také zdejší vodovod. Teď už jen pěkné počasí a stále víc slunečných dní.

Všem přejeme příjemné a pohodové velikonoční svátky.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Vyčištěné a upravené místo pro parkování za místním hřbitovem.