Výzva ke spolupráci nad správou Dolních Chaber

Vážení zastupitelé 18400.cz – Za lepší Chabry,

oslovujeme Vás jako zastupitelé zvolení za Občanskou demokratickou stranu a Volbu pro Chabry, neboť cítíme svoji odpovědnost vůči Dolním Chabrům. Je veřejně známé, že jsme se dostali do situace, kdy naše koaliční spolupráce ztratila vinou nezodpovědného chování starostky oporu většiny v zastupitelstvu naší městské části. Paní Barbora Floriánová se ve funkci starostky projevila jako zcela nezpůsobilá a jakákoli další spolupráce s ní je s ohledem na její častá závažná pochybení nemožná. Tato skutečnost je podpořena i některými jejími osobnostními rysy, které v době výkonu její funkce vyplynuly na povrch a které jí pro další spolupráci diskvalifikují. Naše celá koalice má tak nyní stejný počet mandátů jako vaše 18400.cz – Za lepší Chabry, tj. sedm.

Ve smysluplné a efektivní práci pro Dolní Chabry není možné za stávající konstelace dále pokračovat. Starostka ztratila naší podporu a tato nově vzniklá situace není dlouhodobě udržitelná. Dolní Chabry přitom čekají mimořádně důležité věci k řešení, které nesnesou odkladu. Jedná se zejména o dokončení výběrového řízení na dostavbu základní školy, zadání studie alternativní trasy Pražského okruhu, uzavření jednání s developerem ohledně jím plánované další výstavby v Beranově a mnohé další.

Dolní Chabry nyní potřebují stabilní a odpovědné vedení, zklidnění situace a poctivou práci ve prospěch svých obyvatel. Cokoli jiného může naší městské části nenávratně uškodit.

Jediným smysluplným modelem je v této situaci podle našeho názoru utvoření „široké koalice“, tedy spojení všech tří subjektů zastoupených v ZMČ, tj. spojení 18400.cz, VpCh a ODS.

Tento model řízení obce vám opakovaně nabízíme bez dalších podmínek a stále ho vnímáme jako smysluplný a dlouhodobě udržitelný. Nastal čas, kdy máme společnou šanci potlačit jednou pro vždy osobní antipatie z minulosti a chopit se bez dalšího společné práce pro naši obec. Zanechme za sebou minulost, a pojďme se věnovat společné budoucnosti. Vždyť politika je především o veřejné službě. Je závazkem vůči všem voličům – obyvatelům Dolních Chaber.

V rámci voleb a i těsně po nich jste jako 18400.cz – Za lepší Chabry deklarovali jasný zájem podílet se na přímém řízení obce a na přijetí zodpovědnosti za věci veřejné. Nyní nastala situace, kdy tuto možnost máte. A to více než kdy před tím.

Pokud o nabízený model spolupráce zájem nemáte, resp. upřednostníte jediný zbývající možný model, kterým je „koalice“ Vaší 18400.cz a starostky Barbory Floriánové, budeme tuto skutečnost plně respektovat. V takovém případě členové rady MČ za ODS a VpCH dají nejpozději na nejbližším zastupitelstvu svá místa v radě k dispozici, aby umožnili vznik nového uspořádání vedení obce.

Rozhodnutí o dalším směřování Dolních Chaber je v tuto chvíli na Vás.

V Praze dne 9. 6. 2019

Zastupitelé ODS a Volby pro Chabry