Žádáme po premiérovi posouzení obou tras okruhu

Silniční okruh jen pár metrů od našich domů nikdo nechceme. Premiér Andrej Babiš se ale v reakci na dopis Starostů pro okruh domnívá, že posunutí okruhu „do jiné vzdálenější lokality“ není řešením, které bude rychlejší, lépe projednatelnější a dopravně účinnější. Problematice Silničního okruhu kolem Prahy se věnuji už dvacet let a jako jeden ze zakládajících členů Starostů pro okruh nemohu s takovýmto postojem souhlasit.

Minulý týden proběhlo v Radonicích důkladné vyhodnocení dopisu Andreje Babiše. Rozhodnutí bylo více méně jednoznačné – je třeba reagovat a upozornit premiéra, že podklady, které pro něho v této věci jeho podřízení připravují jsou zcela zavádějící, tendenční a nepravdivé. Ke skutečnému porovnání variant stavby za desítky miliard korun nikdy nedošlo a jím zmiňovaná práce Ústavu dopravních systémů ČVUT je svým rozsahem i věcným obsahem absolutně nedostatečná.

V novém dopise odeslaném tento týden proto premiéra žádáme o zvážení svého postoje a podniknutí takových kroků, které povedou ke skutečně nezávislému a multikriteriálnímu hodnocení obou tras SOKP. Jedině tak lze výstavbu okruhu kvalitativně posunout a urychlit i o několik let.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry