Zastupitelé budou schvalovat rozpočet na rok 2019

Chaberští zastupitelé se po třech měsících opět sejdou ve Velkém sále Chaberského dvora. Hlavním bodem 3. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry ve středu 6. března 2019 od 18:00 hodin bude schválení rozpočtu na letošní rok, bez kterého je městská část odkázána na rozpočtové provizorium. Mezi dalšími body jsou dvě rozpočtová opatření, týkající se ještě předešlého roku, návrh rozpočtového výhledu do roku 2024, zpráva kontrolního výboru o kontrole darovacích smluv za rok 2018, dvě změny územního plánu nebo řešení mobilní jídelny pro základní školu po dobu trvání její dostavby.

Podrobný program:

Vaše Volba pro Chabry