Neuvěřitelné vystoupení předvedly ve čtvrtek 27. dubna 2017 chaberské zastupitelky Barbora Floriánová a Alena Hájíčková, když pod rouškou hájení zájmů občanů předstoupily před Zastupitelstvo HMP, aby se vyjádřily proti více než pět let starým navrhovaným změnám územního plánu. Celý výstup si pečlivě připravily na základě lží a pomluv prezentovaných webem 18400.cz, především ale zapomněly na jednu zásadní věc, že pro tyto změny v roce 2011 a 2012 na zasedání místního ZMČ samy hlasovaly a tudíž s nimi souhlasily.

Níže si proberme výstupy obou zastupitelek podrobně. Hned v několika zásadních bodech došlo k závažnému překroucení skutečností či významné lži. Co tedy zastupitelky veřejně pronesly a jaká je realita?

Výstup Barbory Floriánové (za TOP 09 a N):

1.    Kvůli komunikaci V Kratinách bude situace v okolí nebezpečná a nepřehledná.

Sami máme rodiny a bezpečí našich dětí a vnoučat je nejvyšší prioritou. Hledat však souvislost mezi ohrožením žáků ZŠ obnovením komunikace V Kratinách je zcela nesmyslné. Tato komunikace naopak značně zlepší dopravní obslužnost celého okolí, navrátí se její původní účel a pomůže odvést část dopravy ze středu Chaber přímo do ulice K Ládví. Navíc je zcela v souladu s požadavky místního referenda.

Proč zastupitelka touto osobní domněnkou vyvolává paniku?

2.    Změna týkající se komunikace je účelová pro další výstavbu.

Lokalita „Nové Chabry“ je jedinou, v níž je v současné době povoleno stavět. Žádná další zástavba v okolí komunikace V Kratinách neprobíhá ani není v současné době plánována. Starosta MČ navíc stáhl jednu z předložených změn ÚP, která by mohla další vysokopodlažní výstavbu umožnit, a informoval o tom širokou veřejnost na webu MČ.

Proč straší výstavbou, která v současnosti není vůbec v plánu?

3.    Změna 2853 byla ZATÍM stažena z jednání.

Ano, stažena zatím. Ale paní zastupitelka se sama může zasadit o to, aby byla stažena nastálo. A to nikoli podobnými přednesy, ale jednoduše tím, že podpoří její stažení na příštím zasedání ZMČ. To ostatně rovněž oznámil starosta na webu MČ a podporu vyjádřili zastupitelé Volby pro Chabry.

Proč jsou opomíjeny zásadní známé skutečnosti?

4.    Z 2866 nelze schválit bez infrastruktury.

Změna funkčního využití pozemku z PS (sady, zahrady a vinice) na OB (obytné) je navržena pro individuální výstavbu rodinných domů za větrolamem a zcela zapadá do stávající zástavby a do krajinného rázu východní části Dolních Chaber. Jsme přesvědčeni, že přibližně patnáct nových rodinných domů s možným vybudováním v horizontu několika let nebude mít na infrastrukturu v MČ žádný závažný dopad.

Komu tedy doopravdy vadí možné rodinné domy za větrolamem?

Výstup Aleny Hájíčkové (za Chabry – místo pro život):

1.    Uvedené změny nebyly předloženy k projednání Zastupitelstvu MČ.

První, největší a asi nejzásadnější lež zastupitelky Hájíčkové. Všechny jmenované změny byly na zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2011 a 2012 předloženy, podrobně projednány a následně bez připomínek všemi přítomnými schváleny. Především pro ně ale tehdy hlasovaly samy zastupitelky Alena Hájíčková a Barbora Floriánová (tehdy obě za ODS).

Proč se zastupitelky dnes k návrhu nehlásí?

2.    Občané se v referendu vyjádřili proti navyšování výstavby.

Velmi často zneužívaná dezinterpretace referenda. Občané se v referendu vyjadřovali pouze k lokalitě „Nové Chabry“, a to s konkrétními podmínkami, nikoli k celé MČ. Lze však odvozovat, že by se místní občané za současné atmosféry postavili proti jiné vysokopodlažní výstavbě a zastupitelé Volby pro Chabry v tomto duchu také jednají a žádnou další takovou výstavbu nepodporují.

Proč zastupitelka opět překrucuje fakta?

3.    Změna 2866 je proti výsledkům referenda.

A zase ta samá pohádka ještě o úroveň výše. Referendum se týkalo oblasti „Nové Chabry“. Pouhé umožnění individuální výstavby několika málo rodinných domů naprosto zapadajících do rázu chaberské lokality u větrolamu snad může vadit jen někomu, komu nabourá jeho kvalitni repliky hodinek vlastní plány v téže lokalitě.

Čí zájmy zastupitelka veřejným překrucováním skutečností hájí?

4.    „Chtěla bych vyslovit názor nás všech proti změnám ÚP…“

Nás všech dvou? Opět ohánění se ničím nepodloženým názorem lidu, který je rádoby proti změnám. Citované změny byly řádně projednány a odsouhlaseny už v letech 2011 a 2012. Nebyly k nim žádné připomínky, obě zastupitelky navíc hlasovaly pro návrhy.

Kdo jsou tedy oni stěžovatelé kromě úzké skupinky kolem webu 18400.cz?

5.    Zmaření jediné možnosti cyklostezky.

Vedení cyklostezky v této oblasti nejen že není v rozporu s navrhovanou změnou ÚP, ale dokonce s jejím pokračováním počítá. Cyklostezky se tedy obnovení komunikace V Kratinách nedotkne a již dnes se plánuje její napojení.

Proč si zastupitelka opět nezjistila základní fakta?

Článek: Chaberská cyklostezka láká cyklisty, bruslaře i pěší

Ve dvou zhruba tříminutových výstupech, které ve čtvrtek proběhly na zasedání Zastupitelstva HMP od zmíněných chaberských zastupitelek zaznělo, jak je vidno, až nehorázné množství lží a překroucených skutečností.

Ptáme se proto zcela právem, kdo jsou ti chaberští občané, jejichž zájmy zastupitelky tak urputně brání. Je velmi znepokojující, že zapomněly na svůj jednoznačný souhlas se změnami ÚP v roce 2012. Není to spíš tak, že se staly něčími loutkami? Nehájí náhodou zájmy pouze nějaké konkrétní osoby či několika málo vybraných přátel? Těžko říci, jejich jednání je ale s jistotou více než podivné a znepokojující.

Takto si práci místních zastupitelů opravdu nepředstavujeme a obě zastupitelky by měly zvážit, zda jsou pro výkon mandátu v chaberském Zastupitelstvu nadále kompetentní.

Jak již starosta Miroslav Malina za Volbu pro Chabry několikrát uvedl i na webu MČ a ve zpravodaji, velmi rád poskytne zájemcům konzultaci a další informace související s problematikou.

Vaše Volba pro Chabry