Navýšení koeficientů v Beranově bylo ve výboru ZHMP na žádost naší MČ zamítnuto

Navýšení koeficientů v Beranově bylo ve výboru ZHMP na žádost naší MČ zamítnuto

Dnes se na pražském magistrátu projednávaly dva návrhy spol. Star Group s.r.o. na změnu územního plánu v podobě výrazného navýšení koeficientu zastavěnosti v oblasti Beranova. Městská část zaslala k návrhům před jednáním své jasně nesouhlasné stanovisko podložené odmítavým usnesením ZMČ z roku 2016 a výsledky místního referenda. Osobně se na místě proti oběma změnám vyjádřila […]

Celý článek »

Představujeme kandidáty: Prom. ped. Martin Cutych

Představujeme kandidáty: Prom. ped. Martin Cutych

Profesí pedagog, pracuje již dvacet čtyři let v zájmu chaberské školy, bývalý aktivní sportovec, muzikant, zastupitel s mnohaletou zkušeností v komunální politice, především člověk se svými přednostmi i chybami. Jaký je Martin Cutych člověk? Těžká otázka. Není vůbec jednoduché definovat, dokonce hodnotit sám sebe. Nemyslím, že bych byl něčím výjimečný. Jsem obyčejný člověk, který se […]

Celý článek »

Sídlištní výstavba v Chabrech aneb jak je to doopravdy

Sídlištní výstavba v Chabrech aneb jak je to doopravdy

Jedním z trvale diskutovaných témat v Dolních Chabrech je napadání našeho sdružení Volby pro Chabry, jako stávajícího vedení obce, že zde podporujeme výškovou výstavbu. Toto nepravdivé tvrzení si v rámci politického boje proti nám osvojilo hnutí 18400.cz v čele s podnikatelem Ing. Kasou. Jak to však již v životě i politice bývá, skutečnost ohledně této […]

Celý článek »

Zaslali jsme námitky proti další výstavbě v Beranově

Zaslali jsme námitky proti další výstavbě v Beranově

Rozvoj Dolních Chaber nelze zastavit ani se mu uměle bránit, je však třeba dodržovat nastavená pravidla a hájit zájmy našich občanů. Dle návrhu Komise stavební a dopravní, jejímž předsedou je zastupitel Josef Malý, proto vedení MČ projednalo a následně odeslalo námitky k územnímu řízení o Nových Chabrech – fázi F a G. Stanovisko MČ podporují […]

Celý článek »

Znepokojující ztráta paměti chaberských zastupitelek

Neuvěřitelné vystoupení předvedly ve čtvrtek 27. dubna 2017 chaberské zastupitelky Barbora Floriánová a Alena Hájíčková, když pod rouškou hájení zájmů občanů předstoupily před Zastupitelstvo HMP, aby se vyjádřily proti více než pět let starým navrhovaným změnám územního plánu. Celý výstup si pečlivě připravily na základě lží a pomluv prezentovaných webem 18400.cz, především ale zapomněly na […]

Celý článek »

Vedení MČ se ohrazuje proti šíření lží a pomluv

Na webových stránkách MČ naleznete vyjádření všech našich radních, které reaguje na pomluvy a lži objevující se v souvislosti s výstavbou v Chabrech a navrhovanými změnami ÚP v následujícím znění: Vážení a milí občané Dolních Chaber, jako představitelé Rady naší městské části jsme nuceni reagovat na některé lži a pomluvy, které se opakovaně objevují v […]

Celý článek »